Høringsinnspill til Utenriks- og forsvarskomiteen

Høringsinnspill til Utenriks- og forsvarskomiteen

Sex og Politikk er glade for at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) fortsetter å være et viktig område i norsk utviklingspolitikk

Sex og Politikk er glade for at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) fortsetter å være et viktig område i norsk utviklingspolitikk, slik den nylig lanserte handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling understreket. Vi ønsker også det nye programmet, Likestilling for utvikling (LIKE), velkommen. Kapittelet for Global helse har gode målsetninger på kvinner, barn og ungdoms helse, smittsomme sykdommer og helsesystemer.

Disse viser imidlertid ikke til Norges ledende rolle på SRHR-feltet. Vi ser med bekymring på at konkret finansiering til seksuelle rettigheter, inkludert abort og seksualitetsundervisning for ungdom er svak. Dette må styrkes om Norge skal opprettholde sitt viktige lederskap innen feltet. Globalt er vi i en situasjon hvor kontroversielle rettigheter innen helse er under press, særlig finansieringen av disse. I det siste har vi sett forsøk på å endre homo-lovgivning i Uganda og abortlovgivning i Polen som eksempler på dette. Norges rolle som forkjemper for kontroversielle rettigheter innen helse- og rettighetsarbeid er derfor spesielt viktig nå.

Les hele innspillet her.

Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk, presenterte innspillet fra Nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det var i år første gang nettverket var i selve høringen og det var rekordmange som stilte seg bak innspillet, med tretten organisasjoner og tre enkeltpersoner.

Les innspillet til SRHR-nettverket her.