-Hjerteskjærende om sexpress blant norsk ungdom

-Hjerteskjærende om sexpress blant norsk ungdom

Hele tolv prosent av jenter i videregående skole, forteller at de har blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller samleie, tre prosent av guttene rapporterer det samme.

Tolv prosent av jenter på videregående skole i Norge forteller at de har blitt tvunget eller presset til seksuelle handlinger eller samleie. Tre prosent av de spurte guttene rapporterer det samme. Dette kommer fram i Ungdata-undersøkelsen 2022 som ble presentert av NOVA og OsloMet første dag under Arendalsuka.

Rapporten avslører i tillegg at 20 prosent av jentene og åtte prosent av guttene har opplevd ufrivillig seksuell beføling.

«I likhet med fjorårets resultater ser foreningen Sex og Politikk svært alvorlig på tallene som gjelder seksuelle overgrep og trakassering,» uttaler seniorrådgiver Vilde Graff Senje, hun leder arbeidet med seksualitetsundervisningsmateriellet hos Sex og Politikk.

Læreplanene som ble innført i 2020 nevner eksplisitt viktigheten av å lære om respekt, grenser og mellommenneskelige relasjoner. Etter to år hadde Sex og Politikk håpet at norske klasserom på videregående skole kunne rapportere mer positive tall.

«På landsbasis opplever 9,4 prosent av kvinner og 1,1 prosent av menn voldtekt i løpet av livet, at vi ser såpass høye tall for seksuelle overtramp på et så tidlig tidspunkt i livet er urovekkende,» mener seniorrådgiver Senje.

Sex og Politikk har lenge varslet at sekualitetsundervisning må prioriteres i norske klasserom for å sikre at barn og unge får opplæring i grenser, relasjoner og samtykke. Tallene fra årets Ungdata-undersøkelse viser at dette behovet er prekært.

«Bak tall og prosenter er det en massiv gruppe unge mennesker som har opplevd seksuelle overtramp i løpet av formative år. Denne perioden i livet skal være preget av utforsking og glede. Det er hjerteskjærende tall, og et konkret bevis på at vi må brette opp ermene og gjøre en bedre innsats for å sikre at ungdommer lærer seg bedre relasjonelle ferdigheter slik at de kan ivareta egne og andres grenser.» forklarer Senje.

«I 2023 vil Sex og Politikk sine undervisningskampanjer utelukkende sette søkelys på samtykke som et forebyggende tiltak mot en pågående katastrofe for norsk ungdom. Sex og Politikk ønsker å bidra til en samtykkekultur, der både barn, unge og voksne kan føle seg trygge med seg selv og andre,» avslutter Vilde Graff Senje.