Hjelp på vannet

Hjelp på vannet

Heldigvis fins det krefter i verden som jobber for tilgang til trygg abort.

Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk. Publisert i Klassekampen 23. september 2019.

Utrygge aborter er fortsatt et betydelig kvinnehelseproblem globalt, men det er bedring og dødeligheten går ned. Det anerkjente forskningssenteret Guttmacher Institute har anslått at det har vært en halvering av dødsfall fra utrygge aborter de ti siste årene. Men fortsatt dør over 20 tusen kvinner årlig, og mange millioner skades av de anslagsvis 25 millioner farlige aborter som foregår i verden.

Abort er en stor helseutfordring for fattige kvinner

Økonomisk handlekraft gir mulighet til å kjøpe seg en trygg, ulovlig abort der man bor eller ved å reise til et sted der lovlig abort er tilgjengelig. Det kan bli dyrt. Omtrent alle farlige aborter skjer i fattige land med streng abortlovgivning, og blant de fattigste i disse landene. Derfor er farlige og utrygge aborter i overveldende grad et fattigdomsproblem.

Positiv utvikling

Den framgangen vi nå ser, skyldes i hovedsak to forhold. Kunnskap som har vært samlet inn, brukes nå aktivt for å påvirke myndigheter i en rekke land. Stadig flere stater liberaliserer abortlovene sine, mens heldigvis bare noen få strammer inn. Den andre årsaken er at medikamenter til å framkalle trygg abort blir stadig mer tilgjengelige.

Gynekologen og pioneren Rebecca Gomperts

En pioner for å gjøre medikamentell abort tilgjengelig globalt er den nederlandske gynekologen Rebecca Gomperts. I sin ungdom var Gomperts miljøaktivist på en båt for Greenpeace. Da hun ble gynekolog, fikk hun ideen til å bruke båt til å gi kvinner trygg abort.

I 1999 startet Gomperts Women on Waves. På en nederlandsk båt i internasjonalt farvann gjelder nederlandsk lov. Abort er selvbestemt i Nederland. Med en liten stab dro hun til ulike land etter invitasjon fra organisasjoner i landene. Der gikk kvinnene ombord på båten som så tok dem ut på havet der de inntok pillene som framkalte abort.

Irland var det første landet som ble besøkt, deretter Polen. Da båten dro mot Portugal i 2004, bestemte myndighetene seg for at det var en trussel mot rikets sikkerhet. Bildene av Women on Waves sin lille båt og de store grå krigsskipene som stanset den gikk verden over. Møte mellom Gomperts sin båt og krigsskipene kan ses på som et symbol for overdreven maktbruk for å hindre nødvendige helsetjenester for kvinner. Få år senere fikk Portugal ny lov som ga kvinner selvbestemt abort til tiende svangerskapsuke.

Women on Waves og Women on Web bidrar til forsvarlig helsehjelp

Ved å bruke en båt på denne måten knakk Gomperts en kode. Globalisering kunne brukes for å redusere sykelighet og dødelighet fra abort. Av praktiske grunner kunne bare et fåtall kvinner få behandling på båten, men informasjonsspredning var en viktig del av arbeidet.

I 2005 startet Women on Web. På nettsiden kan kvinner som trenger abort verden rundt få informasjon om hvordan de skal gå fram for å gjøre det trygt. Misoprostol er et medikament som kan gi trygg abort, det er rimelig, og lett tilgjengelig. Selv om det helst skal brukes sammen med et annet medikament, Mifeproston, er det også virksomt alene. Takket være revolusjonen i informasjonstilgang er nyttig informasjon bare noen tastetrykk unna.

Organisasjonen har etterhvert vokst. Man kan i dag også få individuell veiledning på e-post eller telefon, og medikamenter sendes i posten til dem som ikke kan få tak i dem på en annen måte.

Holisten Rebecca Gomperts

I tillegg til å være velskolert medisiner, med spesialitet og doktorgrad, er Rebecca Gomperts også et kreativt menneske. Hun har kunstutdanning, og har skrevet skjønnlitteratur. Hun har også en fascinasjon for ny teknologi. Når det kobles sammen med hennes kreativitet, blir det spektakulære resultater, som for eksempel bruk av droner og roboter til å frakte aborttabletter til kvinner som trenger dem. Women on Waves og Women on Web kombinerer fagkunnskap, teknologi og kunst. Og de utnytter de mulighetene som internasjonal lovgivning gir. Rett til informasjon er en del av menneskerettighetene.

Mens flere stater i USA har vedtatt lover som vil innskrenke mulighet for abort, er det gledelig at det også er krefter i verden som arbeider for å bedre tilgang til trygg abort. Nå vet vi at streng abortlovgivning fører til mer skade på kvinner, men ikke til færre aborter. Vi lever i en globalisert verden, og informasjonsstrømmen lar seg ikke lett stanse. Det kommer kvinner til gode.

Abort i et globalt perspektiv

I Sex og Politikk tenker vi at det er viktig å se abort inn i et globalt perspektiv. Rebecca Gomperts er en av de viktige stemmene det er verdt å lytte til, en pioner, ikke bare i arbeidet med å redusere antall kvinner som skades og dør av abort, men også i arbeidet med å fjerne stigma fra abort. 26. september vil hun holde foredrag på Sex og Politikks jubileumsseminar i Kulturkirken Jakob i Oslo. Vi i Sex og Politikk ser fram til å ta del i hennes engasjement og kunnskap.