Hivforebyggende ring for kvinner?

Hivforebyggende ring for kvinner?

Delta på møte tirsdag 12. mai for å lære mer om IPMs – International Partnership for Microbicides – arbeid for å utvikle en vaginalring for å beskytte kvinner fra hivsmitte.

Om arrangementet:

På vegne av vår partner IPM – International Partnership for Microbicides – ønsker vi å invitere til en presentasjon og påfølgende diskusjon om IPMs arbeid for å utvikle en vaginalring som skal beskytte kvinner fra hivsmitte. Se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

IPMs direktør for External Affairs, Leonard Solai, er basert i Sør-Afrika hvor han jobber med kliniske studier som vil fastlå om IPMs månedlige Dapivirine ring er effektiv når det gjelder å forebygge hivsmitte blant kvinner. Leonard jobber særlig for å øke bevissthet og støtte til IPMs arbeid, og jobber tett med frivillige, samfunnet og forskere IPMs Ring Study. Leonards biografi er vedlagt.

Møtet finner sted tirsdag 12. mai klokken 14:30-15:30 i våre lokaler i Christian Kroghsgate 34, 5. etasje. Gjerne send en epost til anneli@sexogpolitikk.no dersom du ønsker å delta. Møtet holdes på engelsk.

English:

On behalf of our partner IPM – International Partnership for Microbicides – we have the pleasure to invite you to a presentation and following discussion on IPM’s work to develop a vaginal ring to protect women from HIV infection. Please see attached invitation for more information.

IPM’s director of External Affairs, Leonard Solai, is based in South Africa where he works with clinical trials to determine whether IPM’s monthly Dapivirine ring is efficient in preventing HIV infection among women. Leonard particularly works to increase awareness and support for IPM’s work, and work closely with volunteers, communities and researchers in IPM’s Ring Study. Leonard’s biography is attached.

The meeting will take place Tuesday May 12 14:30-15:30 at Sex og Politikk in Christian Kroghsgate 34, 5th floor. Please send an email to anneli@sexogpolitikk.no if you wish to take part in the meeting. The event will be held in English.