Helse og menneskerettigheter i post-2015

Helse og menneskerettigheter i post-2015

Sex og Politikk inviterer til interaktivt frokostseminar

Tid: Fredag 28. november, 08:00-11:30.

Sted: Bikuben, Det Norske Teatret. Kristian IVs gate 8, Oslo

 • Hvor langt har vi kommet med å sikre like muligheter for alle kjønn og universell tilgang til god helse?
 • Hvordan oppnå rettighetsbasering av helse?
 • Hvordan kan Norge bidra til å sikre gode mål om menneskerettigheter og global helse etter 2015?
 • Hvordan kan DU påvirke FN-forhandlingene i 2015?
  • «Helse og likestilling i FN-debatten 2014 – hvordan bevare det vi har oppnådd til nå?» Karin Nilsson fra RFSU i Sverige, innleder om FN-prosessene som har ledet fram til neste års forhandlinger på post-2015 agendaen (ICPD+20 og Open Working Group).
  • «Rettighetsbasering av helse – både riktig og nyttig» Bjørg Sandkjær fra Norad gir en faglig innledning om bruk av menneskerettigheter i arbeid for global helse.
  • «Kunsten å løfte seksuell helse og likestilling som rettighetsspørsmål i post-2015» Turid Kongsvik fra FN seksjonen i UD innleder om Norges strategi for forhandlingene i FN i 2015.
  Spørsmål fra salen.
 • Kl. 10:00 PAUSE
 • Kl. 08:30 DEL 1:
  • Diskusjon om fellesinnspill fra seminardeltakerne til norsk innsats i forhandlingene i 2015. Utkast sendes ut på forhånd og etter gjennomgang på seminaret sender Sex og Politikk ut endelig utkast i etterkant for at organisasjoner, parlamentarikere eller andre kan signere.
  • Oppsummering og forslag til hvordan organisasjoner og andre kan følge og påvirke debatten om nye utviklingsmål for perioden 2015-2030.
 • Kl. 10:15 DEL 2:
 • Kl. 11:30 MøtesluttPåmelding sendes til anneli@sexogpolitikk.no innen 24. november, møtet er åpent for alle.