Har Norge glemt hiv-pandemien?

Har Norge glemt hiv-pandemien?

I kveld åpner den 21. internasjonale aids-konferansen AIDS 2016, hvor forskere, sivilsamfunn, næringsliv, myndigheter og FN møtes for å dele erfaringer, planer og forpliktelser for å stanse hiv-pandemien.

Byen Durban i Sør Afrika, det landet i verden med størst antall smittede, er vertskap for konferansen. De kjenner godt til både utfordringene og fremgangen som er oppnådd. Øke tilgangen til livsviktige medisiner har vært en lang kamp mange steder, men særlig i Sør Afrika. Viktige seire er oppnådd, og forskjellen fra 2000, da konferansen var i Durban sist, er enorm, men fremdeles er utfordringene store på mange områder. En hovedutfordring er at det ikke er alle som nås av framgangen. Videre forskning på forebyggende tiltak og vaksine, og strukturelle barrierer, slik som mangel på likestilling og diskriminerende lovverk, er områder som konferansen skal sette søkelys på. UNAIDS årlige statustapport for 2015 viser at det ikke har vært noen nedgang i antallet nye hiv-smittede de siste fem årene. Dette fordrer et fortsatt sterkt fokus på forebygging av hiv internasjonalt. AIDS 2016 er årets viktigste forum for nettopp dette.

Sex og Politikk deltar på konferansen og vil i de kommende dagene gi et innblikk i noe av det som blir presentert. Vi har sammen med partnere fremmet ønsker til sluttdokumentet for å sikre at disse utfordringene nås. Vi er derfor veldig skuffet over at den norske regjeringen ikke har noen representanter i Durban på AIDS 2016.

Våre ønsker til konferansen og mulighet for å signere dersom du er enig finner du her.