Har du lyst til å jobbe som SRHR-rådgiver i Kenya, Etiopia eller Tanzania?