Gratulasjonsbrev til Erna med oppfordringer til forhandlingene

Gratulasjonsbrev til Erna med oppfordringer til forhandlingene

Sex og Politikk har sendt brev til Statsminister Erna Solberg. Her kan du lese våre gode ønsker til forhandlingene og den neste perioden

Kjære Erna,

Gratulerer med valget!

Når du nå setter deg ved enden av forhandlingsbordet i starten av en ny regjeringsperiode ønsker vi å komme med noen oppfordringer på veien.

Sex og Politikk vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet i perioden som har vært. Vi gleder oss over at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har blitt løftet både på den nasjonale og internasjonale dagsorden det siste året, og er glade for at dette er forankret i Høyre sitt partiprogram. Dette har vi belønnet med karakteren 5- i vår uformelle kåring av partienes SRHR-politikk, der Høyre beskrives som «en engasjert og kunnskapsrik elev».

Internasjonalt vet vi at SRHR er under press. Vi er glade for den økte innsatsen som regjeringen viste som del av She Decides-initiativet og under FP2020-konferansen i London. Samtidig vet vi at det er nå, i oktober, og de neste tre årene at konsekvensene av USA sin «munnkurvregel» setter inn for fullt. Sentrale reproduktive helsetjenester rettet mot ungdom og sårbare grupper må avsluttes. Dette får negative konsekvenser både for unge jenters mulighet til å fullføre skolen og deres helse, og antallet utrygge aborter vil sannsynligvis øke. Vi oppfordrer Høyre til å vise at den solide satsingen på abort, prevensjon og mødrehelse i partiprogrammet omgjøres til konkrete handlinger når konsekvensene av «munnkurvregelen» for alvor blir synlige.

Regjeringens nye strategi for seksuell helse, Snakk om det! (Strategi for seksuell helse 2017-2022), er et godt utgangspunkt for en helhetlig satsning på seksualitetsundervisning. Skal det bli noe fart på praten, må man imidlertid mobilisere både midler og menneskelige ressurser på alle plan. Sex og Politikk har god erfaring med samarbeid mellom flere sektorer i denne sammenhengen, og håper sivilsamfunnsorganisasjoner som oss vil kunne gi innsatsen et ekstra puff også i tida framover. Vårt seksualitetsundervisningsopplegg Uke 6 (støttet av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet) er gratis tilgjengelig, skreddersydd dagens skole og kompetansemål, og kjent blant interesserte politikere, i tillegg til skolesektoren. At kommuner, byråd og lokale politikere i bl.a. Bergen og Kristiansand inkluderer Uke 6 i sine planer og vedtak for satsning på seksuell helse, er avgjørende og oppmuntrende, og noe å følge opp for Høyre-politikere med lokale verv i hele Norge.

Det er veldig gledelig at Høyre i regjering tok initiativ til å løfte Norge som ledende på seksualitetsundervisning internasjonalt gjennom å invitere til en internasjonal konferanse i Oslo. Dette er en god anledning til å fremme et område som nettopp kombinerer de to hjertesakene, helse og utdanning. Internasjonalt trenger dette feltet sterke forkjempere, og her kan Norge spille en sentral rolle. Sex og Politikk har gode erfaringer både i Norge og som del av International Planned Parenthood Federation (IPPF) med betydningen av seksualitetsundervisning for å bidra til trygge, kunnskapsrike og deltagende ungdom. En helhetlig tilnærming krever prioritering av midler og ressurser gjennom både multilaterale, bilaterale og sivilsamfunnskanaler. Det krever også at det er harmoni mellom reell satsning «ute» (internasjonalt) og «hjemme» (Norge).

Koblingen mellom det nasjonale og internasjonale er tydelig i FNs bærekraftsmål, og noe Sex og Politikk ønsker å fronte så bredt som mulig, ikke minst i skolen og blant barn og unge. Undervisningsopplegg etter samme lest og ambisjonsnivå som vårt Uke 6-materiell utvikles av Sex og Politikk i løpet av de neste par årene, med temafokus på bærekraftsmål nr. 3 (god helse), 4 (god utdanning) og 5 (likestilling mellom kjønnene). NORADs informasjonsstøtteordning har gjort dette arbeidet mulig, og vi er opptatt av at denne ordningen opprettholdes og gjerne styrkes, med dagens formål om “å fremme demokratisk
deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer”, slik Stortinget har vedtatt enstemmig tidligere.

Sex og Politikk har satt pris på et godt samarbeid i perioden som har vært og ser fram til å fortsette dette i neste periode. Vi ønsker deg og Høyre lykke til med samtaler og forhandlinger om det videre regjeringsgrunnlaget.

Med vennlig hilsen

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder
Sex og Politikk