Gratis fagdag: Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep

Gratis fagdag: Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep

Torsdag 30. november inviterer Sex og Politikk til åpent fagseminar med Anna Louise Kirkengen, Atle Austad og Margrete Wiede Aasland.

Anerkjente fagfolk som Anna Louise Kirkengen, Atle Austad og Margrete Wiede Aasland deltar torsdag denne uken på en fagdag som setter søkelys på positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep mot barn. Samtidig legges det fram tall fra tilbakemeldingene fra de kommende barnehagelærerne om deres eget forhold til seksualitet.

Foreningen Sex og Politikk har i samarbeid med pedagog og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) Margrete Wiede Aasland utarbeidet et undervisningsopplegg for barnehagelærerstudenter ved landets universiteter og høgskoler der målet er å bruke positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep. Som en del av undervisningopplegget har studentene, før og etter undervisningen, svart på spørsmål om sitt eget forhold til seksualitet og seksualitetsundervisning.

Ikke overraskende mener 98 prosent av studentene at barn som lærer om kroppen og positiv seksualitet er bedre rustet til å fortelle at de utsettes for incest eller seksuelle overgrep. Hele 73 prosent er usikker på hva kollegaer og foreldre tenker om dem dersom de tar opp temaet barn og seksualitet i barnehagen. 

Så mange som 25 prosent av studentene melder at de selv er blitt seksuelt krenket. 90 prosent forteller at de selv lærte lite eller ingenting om kroppen og seksualitet før de startet på grunnskolen. 100 prosent mente at undervisning om barna og seksualiteten bør være obligatorisk, og 90 prosent av studentene mener det er viktig at man lærer om barna og seksualiteten i løpet av studietiden. 99 prosent mener at undervisning om incest og seksuelle overgrep bør være obligatorisk.

Torsdag inviteres barnehagelærerstudenter og de som har ansvaret for undervisningsoppleggene rundt om i landet, samt alle som jobber med utsatte og mindre barn til et gratis fagseminar (digitalt og fysisk) på Litteraturhuset i Oslo. Her vil tre av landet fremst fagfolk på området snakke, samt at man også vil legge fram flere tall fra tilbakemeldingene fra barnehagelærerstudentene.

Alle som ønsker det kan følge fagdagen gratis og man kan enten møte opp på Litteraturhuset (Påmelding) eller følge seminarene digitalt via denne siden.

https://youtube.com/live/IbkbCkP-1lw?feature=share
Sendingen starter torsdag 30. november, klokken 09.00.

Les mer om prosjektet her: Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep

Om foredragsholderne:

Anna Luise Kirkengen er professor II i samfunnsmedisin ved NTNU og Universitetet i Tromsø, og forsker ved Akershus universitetssykehus. Hun er dr. med. fra 1998 med en avhandling om helseproblemer i voksenlivet som følge av krenkelses-erfaringer i barndommen.

Atle Austad er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi. Han har privat psykologpraksis og jobber nå og har i alle år siden 1995 jobbet i et faglig fellesskap med søkelys på terapi og seksualitet ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.

Margrete Wiede Aasland arbeider ved Institutt for pedagogisk sexologi og terapi og ved Sexologisenteret i Oslo, og er spesialist i sexologisk rådgivning. Hun er terapeut, pedagog og spesialist i seksualitetsundervisning, og i tillegg veileder, foredragsholder og forfatter. Siden 1986 har hun arbeidet med temaet seksuelle overgrep og seksualitet.