Global Financing Facility – 8 milliarder mer i potten til kvinner, barn og unges helse

Global Financing Facility – 8 milliarder mer i potten til kvinner, barn og unges helse

Tirsdag 6. november var Norge og Burkina Faso vertskap for påfyllingskonferansen til den store helsesatsingen, Global Financing Facility (GFF). I Oslo rådhus var en rekke presidenter, helseministre, ledere for multilaterale organisasjoner og sivilsamfunn samlet for å styrke innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål 3 (God helse) og en god reproduktiv helse og ernæring for mødre, nyfødte, barn og ungdom.

Norge lovet et årlig bidrag på 600 millioner kroner til GFF mens Burkina Faso, som også er et av mottakerlandene, lovte å øke sitt eget helsebudsjett til 15% av statsbudsjettet. 11 land, i tillegg til Bill og Melinda Gates Foundation, Lærdal Global Health og en anonym giver, lovte til sammen bidrag på over 8 milliarder NOK for perioden 2019-2023 til GFF.

En viktig del av GFF er at det faktisk inkluderer livsviktig innsats for unges seksuelle og reproduktive helse, slik som økt tilgang til prevensjonsmidler og tilgang til trygg abort. Samtidig vet vi at dette er områder som ofte ikke prioriteres hverken av myndigheter i mottakerlandene eller fra giverlandene. Derfor er det ekstra viktig at de giverlandene som ser behovet for at seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) prioriteres også fremmer dette innenfor de mekanismene som kanaliserer store penger slik som GFF. For Norge er SRHR en viktig og naturlig del av nasjonal og internasjonal politikk. Derfor var det skuffende at Erna Solberg ikke våget å snakke høyt om dette under konferansen den 6. november. Storbritannia, Nederland og Danmark fremhevet derimot kvinners rett til å bestemme over egen kropp, tilgang til prevensjonsmidler og trygg abort, i sine taler. Som del av International Planned Parenthood Federation (IPPF) har Sex og Politikk spilt inn anbefalinger til hvordan GFF kan bli en bedre mekanisme som når ut til de mest sårbare og inkluderer nødvendige seksuelle og reproduktive helsetjenester.

I forkant av påfyllingskonferansen 6. november holdt representanter for sivilsamfunnsorganisasjoner fra rundt 30 land en for-konferansen for å diskutere sivilt samfunns rolle i GFF. En tydelig beskjed herfra var behovet for å inkludere sivilsamfunn i både planlegging, prioritering og implementering av nasjonale planer og vår vaktbikkjerolle med å holde egne myndigheter ansvarlige. GFF er en mekanisme som skal støtte nasjonale helseplaner og sivilsamfunn er ingen direkte mottaker av midler. Derimot er det helt nødvendig at sivilsamfunn får noe økonomisk støtte for å kunne utøve rollen som meningsfull deltager og vaktbikkje. Sivilsamfunn utarbeidet et felles innspill til myndigheter, donorer og internasjonale aktører.

Da GFF ble lansert i 2015 var Norge en av initiativtakerne og dette ble en ny storsatsing for Norge. Totalt er 50 land godkjent som mottakere av støtte fra GFF. Til nå er det 27 land som har levert inn planer og ønsker for hvordan de skal styrke helseinnsatsen for å nå bærekraftsmål 3 og mange av disse har mottatt sine første midler. Bidragene som ble annonsert i Oslo rådhus er bare en del av innsatsen som kanaliseres gjennom GFF. I tillegg til fondet basert på bistandsmidler, skal Verdensbanken utløse lån til landene og landene selv skal prioritere mer av egne midler til helsebudsjettet. Også private aktører skal kunne bidra inn, slik Lærdal Global Health som annonserte at de investerer 12,5 millioner USD for å skalere opp noen av sine produkter i utvalgte mottakerland.

Oversikt over bidragene lovet til GFF Trust Fund 6. november (US$)[1]:

InvestorCommitment
Bill & Melinda Gates Foundation200
Burkina Faso1
Canada39
Côte d’Ivoire1.5
Denmark15
European Commission30
Germany58
Japan50
Laerdal Global Health12.5
The Netherlands68
Norway360
Qatar30
United Kingdom65
Anonymous Donor75
TOTAL1,005

[1] Contributions to the GFF Trust Fund are made in US$ and other donor currencies and are paid over a period of time in accordance with the payment schedule agreed with each donor. For contributions in non-US$ currency, the GFF Secretariat uses the US$ equivalent amount at the time of the donor pledge as a proxy for the US$ dollar amount of the contribution.  However, for financial purposes the contribution is subject to currency exchange fluctuations until the contribution is fully paid and converted in US$. The GFF Secretariat manages the currency exchange risk and reports to the trust fund donors on the currency exchange loss or gain as a result of this risk. Pledges are subject to parliamentary approval.

I det foreslåtte statsbudsjettet for 2019 utgjør bidraget til GFF på 600 mill. nok, 18% av Kap. 160 Helse.

Skrevet av seniorrådgiver i Sex og Politikk, Kjersti Augland.