Fulltegnet konferanse om fagfornyelsen 29. oktober

Fulltegnet konferanse om fagfornyelsen 29. oktober

29. oktober inviterte Sex og Politikk til konferanse på OsloMet om hvordan fagfornyelsen og de tre nye tverrfaglige temaene er relevante for vårt arbeid. Sex og Politikk arbeider tett på fagfornyelsen, og vi har utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen som er knyttet til de nye tverrfaglige temaene og FNs bærekraftsmål.

Vårt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6 vil også bli enda mer relevant i de nye læreplanene, da temaet folkehelse og livsmestring bidrar til at enda flere fag og lærere vil være inkludert i skolens helhetlige seksualitetsundervisning.

Dag Johannes Sunde fra Utdanningsdirektoratet holdt hovedinnledningen, som omhandlet fagfornyelsen med fokus på de tre tverrfaglige temaene og seksualitetsundervisning. Han viste hva som foreløpig ligger om seksualitet i skissene til nye læreplaner og oppfordret alle til å gi innspill innen 14. november.

I neste del av konferansen var fokuset folkehelse og livsmestring, og både Helsedirektoratet (ved seniorrådgiver Siv-Lise Bendixen Stærk), Barneombudet (ved seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen) og FRIs Rosa Kompetanse skole (ved leder Hilde Enger Arntsen) hadde innledninger knyttet til seksualitet og kjønn som tema. Rektor ved Smiodden skole, Wenche Handegaard, fortalte videre om hvordan de arbeider med helhetlig holdningsskapende arbeid på sin skole, som inkluderer seksualitetsundervisning. Etter innledningene deltok Unge Funksjonshemmede (ved Anette Remme), Sex og samfunn (ved Stine Solli), Elevorganisasjonen (ved Alida de Lange D’Agostino) og Sex og Politikk (ved Marianne Støle-Nilsen) i et panel ledet av Kristine Flatnes, styreleder i Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU). Temaet for samtalen var hvordan fagfornyelsen kan bidra til en bedre seksualitetsundervisning, som både er normkritisk, helhetlig og mangfoldig, og som gir barn og unge kompetansen de trenger for å leve gode liv og ta gode valg for seg selv og i møte med andre.

I siste del av konferansen skiftet fokuset over til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Seniorrådgiver i Sex og Politikk, Marianne Støle-Nilsen, presenterte det nye undervisningsmateriellet hun har utviklet til bruk i ungdomsskolen. Materiellet omhandler spesielt FNs bærekraftsmål om helse, likestilling og utdanning, og har som formål å engasjere elevene i FNs bærekraftsmål og bidra til forståelse for hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en del av bærekraftig utvikling. Her kan du registrere deg for å laste ned materiellet gratis. Etter lanseringen fulgte et panel ledet av Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk. Temaet for samtalen var hvorfor det er viktig å undervise om FNs bærekraftsmål og hvordan seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en viktig del av bærekraftig utvikling. I panelet satt Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet, Paul Fife, avdelingsdirektør for global helse og utdanning i Norad, Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet, og Marianne Støle-Nilsen fra Sex og Politikk.

Fotoalbum fra konferansen finner du her.

Her finner du presentasjonene fra konferansen:

Presentasjon fra Dag Johannes Sunde, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet

Presentasjon fra Siv-Lise Bendixen Stærk, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Presentasjon fra Wenche Handegaard, rektor ved Smiodden skole

Presentasjon fra Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver i Sex og Politikk