Fulle hus for positiv seksualitet på NYT-festivalen

Fulle hus for positiv seksualitet på NYT-festivalen

Helgen 9.-11. november gikk NYT-festivalen av stabelen for første gang og ble en stor suksess! Festivalen satte positiv seksualitet i sentrum og bestod av 50 ulike foredrag, panelsamtaler og workshops fordelt på tre dager. Flere hundre mennesker i alle aldre tok turen til Litteraturhuset for å besøke festivalen.

Bakgrunnen for NYT er at Kjersti Helgeland, som driver Sustainable Passions, tok initiativ til festivalen og kontaktet en rekke aktører som på en eller annen måte jobbet med seksualitet. Responsen var utelukkende positiv, og etter et par åpne planleggingsmøter ble det nedsatt enkjernegruppe som jobbet videre med å realisere festivalen. I denne prosessen ble Sex og Politikk invitert til å være medarrangør. For Sex og Politikk var dette en gyllen anledning til å sette fokus på den positive seksualiteten, og vi takket derfor ja til denne muligheten. Med på laget er også Cupido.

Formålet med festivalen er å bidra til økt sosial bærekraft gjennom å:

  • sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden, skape oppmerksomhet og åpenhet omkring temaet, redusere fordommer og tabuer rundt å snakke om seksualitet
  • øke bevisstheten om hvordan vår seksualitet er et kulturelt produkt, og hvordan hver enkelt påvirker samfunnets syn på seksualitet
  • sette fokus på positiv seksualitet i utdanningssystemet for å øke bevissthet, kunnskap og åpenhet; grunnskole, videregående utdanning, helsefaglig og pedagogisk utdanning
  • skape dialog om positiv seksualitet på tvers av etnisitet og religion
  • belyse gode eksempler fra inn- og utland innenfor utdanning, integrering mv.

Med positiv seksualitet menes her god seksuell helse, en positiv og respektfull tilnærming med fokus på seksualitetens betydning for fysisk, mental og sosial velvære. Seksuell helse er altså ikke bare fravær av sykdom eller problemer. God seksuell helse krever en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner, så vel som mulighetene til seksuell nytelse og trygge og gode seksuelle erfaringer.

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), åpnet festivalen. Av sexpositive tiltak i Oslo kommune trakk hun blant annet fram at byrådet akkurat hadde bevilget midler til helsestasjon for ungdom, slik at også de under 16 år kan få gratis prevensjon. De jobber også for øyeblikket med å fornye sin plan for seksuell og reproduktiv helse.

Åpningsarrangementet fortsatte med en panelsamtale om hvorfor det er viktig å snakke om seksualitet og nytelse, ledet av festivalsjef Kjersti Helgeland. I panelet satt Tore Aasheim, redaktør i Cupido, Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver i Sex og Politikk, Esben Esther Pirelli Benestad, professor ved UiA og Elsa Almås, professor ved UiA.

I Sex og Politikk erfarer vi at det er vanskelig å bli hørt av både media og myndigheter når vi ønsker å snakke om den positive seksualiteten og være løsningsorienterte. Vi mener at veien til å forebygge overgrep, krenkelser og negative seksuelle opplevelser går gjennom helhetlig seksualitetsundervisning med et positivt utgangspunkt. Derfor var det naturlig at vårt bidrag til programmet på NYT-festivalen var foredraget «Hvordan kan seksualitetsundervisningen bli mer sexpositiv?». Kristine Flatnes, leder i vår ungdomsorganisasjon Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU), og Marianne Støle-Nilsen, lærer og seniorrådgiver i Sex og Politikk, holdt foredraget sammen på åpningsdagen på fredag 9. november.

– Selvfølgelig har seksualitetsundervisningen i skolen et forebyggende formål, men vi kan ikke forebygge ved å bare snakke om det negative. Seksualitetsundervisningen må være helhetlig og ha et positivt fokus. Når du vet hva som er bra og kan snakke om det uten skam, gjenkjenner man også lettere det som ikke er bra og tør å si fra, sier Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver ved Sex og Politikk.

I løpet av helgen var det et mangfold av foredrag, samtaler og workshops som satte fokus på den positive seksualiteten. De fleste innslagene kom inn fra bidragsyterne selv, mens noen hadde arrangørene planlagt. Ett av disse var panelsamtalen om seksualitet og religion. Her måtte Marianne Støle-Nilsen steppe inn som ordstyrer grunnet sykdom, og ledet samtalen mellom Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved UiO, Thee Yezen Al-Obaide, daglig leder i Salam Norge og Fredrik Røste, ungdomsarbeider i kirkene i Nittedal. Når religion og seksualitet nevnes sammen er det ofte i en negativ kontekst. Tankene går til seksualitet som synd, trusler om helvete og negativ sosial kontroll. Fokuset for samtalen var i stedet hvordan man kan være religiøs og ha et positivt forhold til seksualitet.

Åpningsdagen fredag var så godt besøkt at det til tider ikke var mulig å få plass i noen av de to rommene hvor NYT-festivalen pågikk på Litteraturhuset. Det var også godt salg av billetter og besøk både lørdag og søndag.

– Det har vært en fantastisk respons fra både publikum og foredragsholdere. Det er helt tydelig at vi traffet behov, sier initiativtager og festivalsjef Kjersti Helgeland. Dette betyr at NYT-festivalen skal arrangeres igjen også i 2019, og planleggingen er allerede i gang. Sex og Politikk er glade for å være med på laget og bidra til dette fantastiske forumet for den positive seksualiteten!