FP2020: Norge skal fortsette å støtte kvinners tilgang til prevensjonsmidler med 150 millioner kroner

FP2020: Norge skal fortsette å støtte kvinners tilgang til prevensjonsmidler med 150 millioner kroner

Verden behøver vedvarende finansiering for å sikre varetilgang, gi tilgang til informasjon og seksualitetsundervisning, særlig for unge, og sivilt samfunns erfaring med å nå ut og fortsette arbeidet med å styrke helsebudsjetter

Dette blei igjen understreket av Utenriksdepartementet på Sex og Politikk og Stortingsnettverket for SRHR sin konferanse om kvinners tilgang på prevensjonsmidler internasjonalt, på Stortinget den 10. mai. Konferansen ble arrangert i samarbeid med det europeiske SRHR nettverket Countdown2015.I 2012 var Norge et av mange land som forpliktet seg til å støtte en økt tilgang til prevensjonsmidler i sitt bistandsarbeid gjennom Family Planning 2020 initiativet. Lovnaden var på 150 millioner norske kroner per år. Siden da har FP2020-initiativet bidratt til videre økte forpliktelser til prevensjonsmidler. Initiativet blir omtalt som en «game changer» på dette feltet. Til nå har 24 millioner flere kvinner fått tilgang til moderne prevensjonsmidler. Med et mål på å nå ut til 120 millioner kvinner innen 2020 er det fremdeles en lang vei å gå. «Å investere i tilgang til familieplanlegging er ikke bare det rette å gjøre, men det er også smart økonomisk, fordi det skaper utvikling,» sa direktør Jon Lomøy, og bekreftet et sterkt fokus på tilgang til prevensjonsmidler i norsk bistand.

Vedvarende norsk støtte

60 deltakere fra ulike sektorer var samlet på Stortinget for å høre både norske myndigheter og representanter fra Sex og Politikk sine søsterorganisasjoner i Sør sine vurderinger av situasjonen, og hvilke tiltak de anser som nødvendige. Representanter fra Utenriksdepartementet, Norad, sivilt samfunn, diplomater og forskere fra Norge bidro til innspill og spørsmål rundt kvinners tilgang til prevensjon og utfordringer og muligheter internasjonalt. Konferansen presenterte Norges politiske prioriteringer og situasjonen i tre av Norges fokusland for utviklingssamarbeid: Mosambik, Tanzania og Malawi.Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Peder Weidemann Egseth, åpnet konferansen med et viktig budskap om å opprettholde forpliktelsen de ga under FP2020 i 2012 om støtte til familieplanlegging fram til 2020: «Norge vil fortsette det årlige bidraget på 150 millioner norske kroner.» Egseth understreket Norges forpliktelse til å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på den internasjonale agendaen, og viktigheten av tilgang til prevensjonsmidler, ikke bare for å redusere mødredødelighet, men som en individuell rett for kvinner. Norge har valgt helse som et av sine hovedprioritetsområder for utviklingshjelp ved å investere i den nye Global Financing Facility (GFF). Egseth understreket videre at Norge har oppfordret de landene som kan motta GFF-støtte til å bruke en tredjedel på familieplanlegging.

Direktør i Norad, Jon Lomøy, fremhevet behovet for å finne smarte og innovative løsninger for å sikre tilgang til prevensjonsmidler til en lav kostnad. Suksessen til FP2020 avhenger av landenes politikk, å nå de som behøver å bli nådd, og deretter handler det om penger. Santos Simione, daglig leder i Family Planning and Development Mozambique (AMODEFA), fremhevet tilgang til informasjon og behovet for folk til å forstå den positive effekten av familieplanlegging: «Når man dyrker mais er det slik at dersom man sår frøene for tett, vil kvaliteten bli dårlig. Du behøver avstand mellom dem. Slik er det med barn også.» Hovedutfordringen er både finansielle og menneskelige ressurser. Erica Belanger, advocacy rådgiver hos IPPFs hovedkontor, advarte om mangelen på prevensjonstilbud og sivilt samfunns rolle i å sikre ansvar og tillit, samt åpenhet.

Lulu Ng’wanakiala, daglig leder av Family Planning Tanzania (UMATI), snakket om nødvendigheten av tilstrekkelig økonomisk støtte for å sikre at varer er på lager, hvilket vil øke tilgang. Bruken av prevensjon i Tanzania er fortsatt bare 27%. I Malawi, fortalte Thokozani Mbandera, daglig leder i Family Planning Association of Malawi (FPAM), er noen av de store utfordringene den vedvarende praktiseringen av barneekteskap, og at skolene ikke underviser om reproduktiv helse. En liten post for familieplanlegging er inkludert i najonaslbudsjettet siden 2013. «Det er utilstrekkelig, men vi beveger oss i riktig retning», sa Thokozani Mbandera. Han poengterte at den viktige gruppen å nå er unge kvinner. De trenger tilgang til prevensjon, både for å forstå deres rettigheter, og for å adressere den store befolkningsveksten i landet.

Henrik Asheim, leder for Stortingsnettverket, bekreftet viktigheten av en ungdomsrettet tilnærming i sine avsluttende ord: «Vi kan ikke velge mellom SRHR og utdanning for unge kvinner, vi behøver begge deler!»

Vedvarende finansiering med et fokus på ungdom og tilgang på varer

Konferansen bidro til et klart og forskningsbasert fokus på tilgang til prevensjon i den norske utviklingsdebatten. Konkrete utfordringer og muligheter definert av organisasjoner som jobber med dette på en daglig basis ble presentert. Det kan omtrent ikke bli tydeligere: verden behøver vedvarende finansiering for å sikre varetilgang, gi tilgang til informasjon og seksualitetsundervisning, særlig for unge, og sivilt samfunns erfaring med å nå ut og fortsette arbeidet med å styrke helsebudsjetter.

Find the article in English here.