Fokus på normkritikk og samtykke

Fokus på normkritikk og samtykke

Tankevekkende dokumentar engasjerer ungdom i Haugesund.

Organisasjonen Sex og Politikk har nylig avsluttet en vellykket turné i Haugesund kommune, hvor de fokuserte på helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning ved å vise dokumentarfilmen ‘Ikke En Sånn Fyr‘. Denne filmen tar opp sensitiv tematikk rundt samtykke og voldtekt, og viser ekte eksempler på situasjoner mellom unge mennesker som har gått svært galt. Sex og Politikk benyttet anledningen til å invitere elever til å reflektere over viktige aspekter knyttet til samtykke og grenser i et trygt og støttende læringsmiljø. 

I løpet av turnéen besøkte Sex og Politikk tre videregående skoler i Rogaland fylkeskommune og holdt engasjerende undervisningsøkter for over 450 elever. Elevene deltok aktivt i diskusjoner og refleksjoner om emner som samtykke, personlige grenser, hvordan bli kjent med sine egne grenser, og viktigst av alt, hvordan man respekterer andres grenser. Undervisningen fokuserte på å fremme positiv seksualitet, samtidig som den unngikk å skremme elevene fra å delta i sosiale aktiviteter som fester. Elevene hadde mange gode spørsmål, som ble nøye drøftet i plenum. Et gjentagende spørsmål som ble tatt opp av elevene er myten om «falske voldtektsanklagelser». Dette viser viktigheten av prosjektet og tilbudet for å gi elevene informasjon og avklare myter blant ungdom. 

Undervisningen var spesielt rettet mot elever på VG1 og VG2 yrkesfag samfunnskunnskap, samt elever som er russ i 2024. Dette sikret at elevene fikk relevant informasjon og verktøy for å forstå og håndtere ulike situasjoner de kan møte under sine skoleår og i russetiden. 

Sex og Politikk tilbyr helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning for norske klasserom. 

I skoleåret 2022/2023 var over halvparten av grunnskolene registrert for bruk av Uke 6, og flere videregående skoler registrerer seg for bruk av vårt Uke 16-materiell. Alt seksualitetsundervisningsmateriell fra Sex og Politikk er tilpasset Kunnskapsløftet 2020, og Kunnskapsløftet 2020 samisk. Sex og Politikk har nå planer om å fortsette turnéen og vil besøke Troms og Finnmark fylkeskommune i uke 46 og 47. Denne innsatsen er et viktig skritt mot å gi ungdommer kunnskap og forståelse om samtykke, grenser, og sunn seksualitet, samtidig som det oppfordrer til åpne samtaler og refleksjoner om disse viktige emnene. 

Prosjektet blir gjennomført med støtte fra Konfliktrådet og i samarbeid med produksjonsselskapet Stray Dogs Norway.