FNs kvinnekommisjon: Nordiske ministre står opp for kvinners ytringsfrihet og seksuelle rettigheter

FNs kvinnekommisjon: Nordiske ministre står opp for kvinners ytringsfrihet og seksuelle rettigheter

I dag, 14. mars 2016, starter den 60. kvinnekommisjonen i FN, New York (The Commision on the Status of Women – CSW). Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær i utenriksdepartementet Tone Skogen deltar sammen med en stor gruppe representanter fra norske kvinne- og rettighetsorganisasjoner. Ifølge Nordisk ministerråd vil de nordiske ministrene være pådrivere for at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter skal være med i sluttdokumentet fra møtet.

«Dette er gode nyheter», sier Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk. «Det er helt avgjørende med et sterkt samarbeid mellom mange land, også utenfor de nordiske, for å få til et sluttdokument som understreker kvinners rett til å bestemme over egen kropp, som hindrer diskriminering på bakgrunn av alder, seksuell orientering og kjønnsidentitet, og som gir ungdom tilgang på god seksualitetsundervisning.»

I løpet av de to ukene kvinnekommisjonen finner sted, skal medlemslandene forhandle fram et sluttdokument som definerer de viktigste områdene i arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling. Årets fokus er koblingen mellom kvinners rettigheter og de nye bærekraftsmålene. De 17 bærekraftsmålene som ble vedtatt i FN høsten 2015 setter agendaen for utviklingsarbeidet i alle land de neste 15 årene. Derfor er det helt avgjørende at kvinners rettigheter er godt integrert og at seksuelle og reproduktive rettigheter løftes høyt som en forutsetning for positiv utvikling. Det norske SRHR nettverket, som Sex og Politikk er del av, har spilt inn til den norske delegasjonen viktigheten av å ha med SRHR i sluttdokumentet. Derfor er det også svært gledelig å se at nordiske ministre sier de vil jobbe hardt for nettopp dette.

Vi ser fram til et sterkt resultat fra forhandlingene i verdens største og viktigste forum for kvinners rettigheter og ønsker lykke til!

Les pressemeldingen fra Nordisk ministerråd her.

Les mer om kvinnekommisjonen her.

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål