FNs kommisjon for befolkning og utvikling starter mandag

FNs kommisjon for befolkning og utvikling starter mandag

Mandag 7. april starter FNs kommisjon for befolkning og utvikling (CPD).

Skrevet av: Anneli Rønes 04.04.2014

CPD følger opp den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling (ICPD) som ble avholdt i Kairo i 1994. ICPD viste sammenhengen mellom menneskerettigheter, befolkningsdynamikk og økonomisk utvikling, og handlingsplanen fra ICPD la vekt på forholdet mellom ulikhet mellom kjønn og fattigdom, dårlig helse, manglende utdanning og bærekraftig økonomisk utvikling.

Hovedtema adressert i handlingsprogrammet:

  • Fattigdom og ulikhet
  • Kvinner og jenter
  • Unge
  • Reproduktiv helse og reproduktive rettigheter
  • Miljø og bærekraft
  • Alderdom
  • Urbanisering og migrasjon

Handlingsprogrammet skulle gå over 20 år og hvert femte år siden 1994 har de 179 landene som undertegnet i 1994 bekreftet sin forpliktelse til handlingsprogrammet. I tillegg har man hvert år hatt en kommisjon for befolkning og utvikling, CPD. CPD overvåker, gjennomgår og vurderer implementeringen av handlingsprogrammet. Seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter har en sentral plass i handlingsprogrammet fra Kairo, og er derfor også sentralt under kommisjonen for befolkning og utvikling. Det er også grunnen til at ICPD og CPD er viktig fokus for Sex og Politikk.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har alltid vært et omstridt tema på CPD, og seksuelle rettigheter ble for sterk kost i 1994 og derfor ikke inkludert i handlingsprogrammet. De siste fire årene har man hatt en såkalt «operational review» – nasjonale, regionale og globale konsultasjoner, i tillegg til tre tematiske konferanser henholdsvis om ungdom, menneskerettigheter og kvinners helse. Utfallet av «operational review» er ført inn i ICPD Beyond 2014 Global Report. Denne rapporten inkluderer omfattende språk rundt SRHR anno 2014, for eksempel seksuell orientering og kjønnsidentitet, omfattende seksualundervisning, lovlig abort og lignende.

Tittel på årets CPD er «Assessment of the Status of Implementation of the Programme of Action of the ICPD». Det er i år 20 år siden ICPD, og utfallet av årets CPD er spesielt viktig da det vil inkluderes i FNs generalsekretærs Index Report on further implementation of the ICPD beyond 2014. Denne rapporten skal diskuteres under FNs generalforsamlings spesialsesjon på ICPD i september i år. Det er forventet at forhandlingene blir tøffe og at motstanden mot språk som fremmer SRHR blir sterk. Vi håper likevel på et godt sluttdokument fredag 11. april når den 47. sesjonen av kommisjonen for befolkning og utvikling avsluttes!

Hanne Lotte Moen fra Sex og Politikk inngår i den offisielle norske delegasjonen til årets CPD. I tillegg koordinerer Sex og Politikk deltakelse for tre representanter fra sivilt samfunn, fra henholdsvis Norge, Egypt og Pakistan.

Se mer på den offisielle siden for CPD.
Se også oversikt over side events under årets CPD.

Følg på Twitter: #CPD47 og #UNPopulation

Følg også @Sexogpolitikk for oppdateringer