FNs befolkningskommisjon møttes for å diskutere inkluderende økonomisk vekst – Hva står på spill for kvinner og jenter? 

FNs befolkningskommisjon møttes for å diskutere inkluderende økonomisk vekst – Hva står på spill for kvinner og jenter? 

Sex og Politikk har vært del av Norges delegasjon til årets befolkningskommisjon. FNs medlemsland oppnådde enighet om en slutterklæring, men seksualitetsundervisning og interseksjonell diskriminering ble ansett kontroversielt og utelatt fra erklæringen.

Hvert år samles delegater fra FNs medlemsland og representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner til FNs befolknings- og utviklingskommisjon (CPD). Kommisjonen er blant de viktigste arenaene i FN for å samles om tematikk som angår seksuelle rettigheter, inkludert å følge opp handlingsprogrammet FNs medlemsland ble enige om under den Internasjonale konferansen for befolkning og utvikling i Kairo (ICPD) i 1994.  

En viktig målsetting under befolknings- og utviklingskommisjonen er at FN-landene skal forhandle seg frem til et sluttdokument, som sier noe status på globale befolknings- og utviklingsspørsmål og handlingspunkter for verden fremover.  

Årets kommisjon var den 55. i rekken, i år med tema ‘befolkning og bærekraftig utvikling, særlig bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst’. Denne tematikken kan relateres til seksuelle rettigheter ved at muligheten til å bestemme over egen kropp er en helt nødvendig forutsetning for at kvinner og jenter skal kunne oppnå økonomisk selvstendighet, delta i arbeidslivet og offentligheten, og dermed for inkluderende økonomier og vekst. På samme måte er også økonomisk selvstendighet en vei ut av vold og undertrykkelse. For å sikre bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst, må kvinner og jenter ha tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, helhetlig seksualitetsunderisning og leve livene sine i frihet fra vold, diskriminering og skadelige skikker.  

Sex og Politikk deltok i Norges delegasjon og var fysisk til stede i New York, sammen med kollegaer fra Countdown 2030 Europe-nettverket, fra Danmark, Nederland og Tyskland. Sex og Politikk presenterte International Planned Parenthood Federation sitt innlegg under kommisjonens generaldebatt.  

Enighet om sluttdokument 

Fredag 29. april ble årets sluttdokument banket gjennom og kommisjonen avsluttet med applaus.  

Årets slutterklæring bekrefter politisk støtte og behovet for befolkningskommisjonens mandat. Sluttdokumentet inneholder flere referanser til ‘seksuell og reproduktiv helse’ og ‘reproduktive rettigheter’, og opprettholder dermed konsensus om flere viktige aspekter relatert til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I tillegg var det godt nytt med flere referanser til ‘menneskerettighetene’. 

Som forventet, lyktes det dessverre ikke for medlemslandene å bli enig om å inkludere referanser til helhetlig seksualitetsunderisning. Særlig var det også uenighet knyttet til begrepet ‘flerfoldige og interseksjonelle former for diskriminering’, og en slik referanse ble utelatt fra sluttdokumentet (til tross for at det var enighet om dette under årets kvinnekommisjon). En referanse til interseksjonell diskriminering er relevant for å sikre at de mest marginaliserte inkluderes i arbeidet med å fremme inkluderende økonomisk vekst. 

Slutterklæringen kan leses i sin helhet her. 

Begrenset tilgang for sivilt samfunn 

De siste to årene har det, på grunn av pandemien, vært få anledninger til å møtes fysisk i FN. I år hadde derimot delegater for første gang igjen anledning til å møtes fysisk i FNs hovedkvarter i New York. Befolkningskommisjonen ble avholdt i en hybridmodell, der forhandlingene, åpning- og avslutningsssesjonen ble avholdt fysisk, mens øvrige arrangementet ble avholdt digitalt.  

Sex og Politikk var blant en liten gruppe fra sivilsamfunnet som deltok under årets kommisjon. Sivilsamfunnets deltakelse under befolkningskommisjonen har blitt mer restriktiv under koronapandemien, og dette er bekymringsverdig. Mange frivillige organisasjoner har ikke midler eller tilgang til kommisjonen, og fortsatt er pandemien til hinder for å kunne reise. Sex og Politikk er opptatt av at sivilsamfunnet, særlig fra sør, har tilgang til befolkningskommisjonen, og håper på at det vil være større muligheter for deltakelse til neste år.    

Neste år – CPD66 ‘Befolkning, utdanning og bærekraftig utvikling’. 

Tema for FNs befolkningskommisjon i 2023 er ‘Befolkning, utdanning og bærekraftig utvikling’. En essensiell del av unges utdanning er kunnskap og undervisning om seksualitet og kroppslig autonomi. Helhetlig seksualitetsundervisning er nødvendig for unges helse, og et viktig verktøy for å sikre at unge har kunnskap om sine rettigheter, samtykke, helse og trygge relasjoner.  

Neste års CPD blir en god anledning til å sette seksualitetsundervisning på den agendaen i multilaterale fora, og arbeide for fremskritt som reflekterer seksualitetsundervisningens sentrale rolle for å oppnå bærekraftig utvikling, likestilling og oppfyllelse alle kvinner og jenters rettigheter. 

Denne artikkelen er basert på et blogginnlegg publisert på Countdown 2030 Europe sine hjemmesider.