FN med seksualitetsundervisning på agendaen?

FN med seksualitetsundervisning på agendaen?

I disse dager samles statsledere, sivilsamfunn, ungdomsaktivister og andre engasjerte til Transforming Education Summit (TES) i New York. Sex og Politikk er på plass i FN.

Transforming Education Summit (TES) arrangeres 16. – 19. september, og er en milepæl i FNs generalsekretær handlingsplan for det multilaterale samarbeidet Our Common Agenda, der det ble annonsert at et toppmøte om utdanning ville arrangeres i september 2022. Bakteppet for TES er også UNESCOs rapport «Reimagining our futures together: A new social contract for education», som understreker viktigheten av en global innsats for å «build back better» etter Covid19- pandemien. Det overordnede målet med TES og de nevnte rapportene er også den langsiktige innsatsen mot å nå bærekraftsmål 4 – Utdanning av god kvalitet.  

Sex og Politikk og medlemmer av Countdown 2030 Europe-konsortiet har deltatt i en rekke nasjonale konsultasjoner og fulgt forberedelsene for toppmøtet. Vi var også til stede under Transforming Educations-formøtet i Paris 28. – 30. juni, og er nå på plass på toppmøtet i New York.  

Helt siden konsultasjonene omkring TES begynte, har Countdown 2030 Europe understreket viktigheten av et eksplisitt og tydelig søkelys på likestilling, inklusiv jenters utdanning og tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. Vi har uttrykt vår bekymring for at forberedende konsultasjoner og utfallene av disse har hatt få referanser til likestilling.  

Samtidig er vi nå glade for å se at «inkluderende, rettferdige, trygge og sunne skoler» er blant de fem tematiske handlingssporene for møtet. Disse vil legge grunnlaget for agendaen under toppmøtet, og er utgangspunkt for samtlige av de kommende konsultasjonene.

Det er positivt at gender transformative education er løftet som en sentral del av arbeidet med å oppnå inkluderende, rettferdige, trygge og sunne skoler. Vi er også fornøyde med at likestilling i utdanning er en av seks hovedsesjoner under høynivåmøtet 19. september. 

En integrert del av undervisningen 

I FNs generalsekretærs visjonserklæring for TES oppfordres alle land til å utforme konkrete handlingspunkter, «(…) inkludert tiltak for å støtte opp under inkludering og anti-diskriminering, samt gender transformative curricula som inkluderer helhetlig seksualitetsundervisning og som adressere kjønnsbaserte fordommer, skadelige normer og stereotypier.»

Vi er fornøyde med å se referanser til helhetlig seksualitetsundervisning nevnt i generalsekretærens uttalelser. Helhetlig seksualitetsundervisning er essensielt for unge menneskers helse og velvære. Spesielt er det å utdanne jenter, ungdommer og unge mennesker innenfor seksualitet og autonomi sentralt for deres livsmestring.

Slik undervisning har beviselig effekt på det å styrke positive verdier og holdninger, samt å utvikle kunnskap og handlingskompetanse til å ta informerte valg. Videre kan helhetlig seksualitetsundervisning resultere i bedre medborgerskap og kunnskap om normer og sosialiseringsprosesser, det kan forbedre kommunikasjon med foreldre og andre tillitspersoner.

Forskning viser også at helhetlig seksualitetsundervisning kan ha effekt på kjønnsbasert vold, partnervold og diskriminering. Med andre ord er helhetlig seksualitetsundervisning et viktig verktøy for å bekjempe skadelige normer, samt styrke unge menneskers kunnskap og handlingskompetanse. Det bør være en integrert del av skolens pensum, samt alderstilpasset og gjennomgående for samtlige av skolens trinn.   

Forventninger  

Det er en forventning at toppmøtet vil resultere i nasjonale og internasjonale forpliktelser for å kollektivt arbeide for utdanning av høy kvalitet, og et økt engasjement for utdanning.

Det forventes også at generalsekretæren vil oppsummere kunnskapen og forpliktelsene som ble inngått under toppmøtet og i forberedelsene. Det er også forventet en oppfølging gjennom SDG4-Education 2030 styringskomiteen, og at forpliktelsene vil inngå som en del av Summit of the Future som vil avholdes i 2023.  

Toppmøtet er en av mange kommende anledninger der utdanning står på agendaen. Under FNs befolknings- og utviklingskommisjonen (CPD) i 2023 er tema «befolkning, utdanning og bærekraftig utdanning».

Tema for FNs kvinnekommisjonen (CSW) er «innovasjon og teknologiske endringer, og utdanning i den digitale tidsalder med mål om likestilling og styrking av alle kvinner og jenter». Disse kommende møtene utgjør viktige anledninger til å sette helhetlig seksualitetsundervisning på den multilaterale agendaen, samt for kollektiv innsats for å vise at helhetlig seksualitetsundervisning er sentralt for bærekraftig utvikling, likestilling og i arbeidet for å styrke kvinner og jenters rettigheter. TES er et viktig startsskudd for samtlige av disse samtalene om likestilling i utdanning.

Hva de konkrete resultatene av toppmøtet blir, gjenstår å se, men vi oppfordrer til at likestilling, jenters utdanning og helhetlig seksualitetsundervisning prioriteres.  

Teksten ble først publisert på Countdown 2030 Europes hjemmeside