FN fornyer politisk vilje for videre SRHR-arbeid

FN fornyer politisk vilje for videre SRHR-arbeid

FNs befolknings- og utviklingskommisjon (CPD) markerer denne uka at det er 30 år siden seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alvor ble satt på FNs agenda.

Allerede på kommisjonens første dag er FNs medlemsland samlet i en slutterklæring som fremhever fremgangen innen seksuell og reproduktive rettigheter og fornyet politisk vilje til å videreføre dette viktige arbeidet.

Som en del av et større sivilsamfunnsnettverk, stiller Sex og Politikk seg bak vår felles uttalelse som fremhever dagens viktige oppslutning om å realisere alles menneskerettigheter og oppnå likestilling.

Flere representanter fra CountDown er tilstede under CPD57.

Hvert år samles delegater fra FNs medlemsland og representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner til FNs befolknings- og utviklingskommisjon (CPD).

Kommisjonen er blant de viktigste arenaene i FN for å samles om tematikk som angår seksuelle rettigheter, inkludert å følge opp handlingsprogrammet FNs medlemsland ble enige om under den Internasjonale konferansen for befolkning og utvikling i Kairo (ICPD) i 1994.

Sex og Politikk deltar i CPD og er fysisk til stede i New York, sammen med kollegaer fra Countdown 2030 Europe-nettverket og andre kontinenter fra IPPF.

Sex og Politikk deltar i CPD og er fysisk til stede i New York, sammen med kollegaer fra Countdown 2030 Europe-nettverket og andre kontinenter fra IPPF, under paraplyen ISRRC. Leder av vårt internasjonale team, Kristin Kjæret, er tilstede under hele uka.

Her er noen av de som utgjør Norges delegasjon under FN-møte, her fra et formøte hos ambassadøren på søndag.