Familieplanlegging, den nye kampsaken i 2017

Familieplanlegging, den nye kampsaken i 2017

Norge har i lang tid vært et av foregangslandene i arbeidet med å sikre alle kvinner forsvarlige og likeverdige helsetjenester knyttet til reproduksjon.

Av Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk
Johannes Rindal, styreleder, Sex og Politikk
Elisabeth Swärd, styremedlem i Sex og Politikk

Fredag ble Donald Trump innsatt som president i USA, og lørdag marsjerte millioner av kvinner i USA og i hele verden i frykt for hva resultatet vil bli. Svaret lot ikke vente på seg. Allerede det tredje dokumentet Trump signerte er et voldsomt angrep på kvinners rett og tilgang til reproduktiv helse, i sterk republikansk tradisjon. Trump gjeninnførte den såkalte «Global Gag Rule» (GGR), som betyr at amerikanske bistandspenger ikke lenger kan gå til organisasjoner som jobber med eller for trygge aborter. Dette er dramatisk for kvinners rett til egen kropp, likestilling og fattigdomsbekjempelse, fordi det først og fremst rammer tilgang til reproduktiv helse som prevensjon og seksualitetsundervisning. I tillegg rammer det kampen for seksuelle rettigheter for alle.

Mange av de organisasjonene som får bistandsmidler fra USA til å drive informasjon om hvordan du unngår å bli gravid og tilbyr prevensjonsmidler, er de samme organisasjonene som kjemper for retten for tilgang til lovlige utførte aborter. Verdens største organisasjon for seksuell og reproduktiv helse International Planned Parenthood Federation (IPPF) finansiere klinikker som gir informasjon om seksuell helse og prevensjon gjennom medlemsorganisasjoner i over 100 utviklingsland. Organisasjonen arbeider også for trygge og lovlige aborter. GGR innebærer at Trump kutter den økonomiske støtten til alle disse. Faren er at GGR vil få en dobbelteffekt mot seksuelle rettigheter. Erfaringen fra president Bush sin siste periode viste at mye av midlene som ble fjernet fra prevensjon og helseopplysning ble kanalisert til ulike religiøse organisasjoner, som jobber mot disse rettighetene. Med et pennestrøk fjerner man ikke bare et viktig helsetilbud for millioner av mennesker, man styrker og de kreftene som ønsker å fjerne støtten til prevensjon og seksualopplysning. For å vise hvor alvorlig dette er, la oss bruke Norges fokusland Malawi, som eksempel.

Vår søsterorganisasjon FPAM – Family Planning Association of Malawi, driver 11 ungdomsmottak og klinikker rundt om i Malawi. Hver av disse har minst en mobil klinikk, dvs. en slags buss som reiser rundt i distriktet. Disse tilbyr i tillegg til prevensjonsveiledning også prevensjon, både kondomer og langtidsvirkende prevensjon for kvinner, som er viktig i landsbyer de besøker så sjelden som en gang i måneden. I mange områder er FPAM de eneste som tilbyr dette. Den katolske kirka står sterkt og eier mange sykehus og klinikker som ikke tilbyr prevensjonsveiledning eller prevensjon. Alle FPAMs klinikker er gjennom IPPF delfinansiert av amerikanske økonomisk midler, noen direkte finansiering fra USAID. Deres prosjekt for sexarbeidere, det eneste blant sexarbeidere i Malawi, er helfinansiert av amerikanske penger. En ny abortlov er nå under debatt i Malawi. Loven sikrer den minstestandarden som Verdens Helseorganisasjon (WHO) og den afrikanske unionen (AU) anbefaler sine medlemsland, en lov som muliggjør abort når kvinnens eller fosterets liv eller helse står på spill eller hvor graviditeten er et resultat av voldtekt eller insest. Lovforslaget var et kompromiss hvor også representanter for de fire viktigste religiøse samfunn hadde deltatt. FPAMs støtte til dette lovforslaget gjør at alt det arbeidet FPAM gjør for kvinner og ungdom er truet. FPAMs generalsekretær meldte tidlig i fjor om amerikanske religiøse organisasjoner som kom inn for å kjempe mot loven. Disse organisasjonene vil nå bli styrket.

Det er en klar sammenheng mellom befolkningsvekst og fattigdom. I land som har fått befolkningsveksten under kontroll ser man en sterk reduksjon i fattigdom. De få landene, inkludert Malawi, hvor flertallet av befolkningen lever i ekstrem fattigdom er de samme landene som stadig har høy befolkningsvekst. Trumps navnetrekk gjør kampen for fattigdomsbekjempelse mer krevende.

I Norge er familieplanlegging så ukontroversielt at de fleste av oss ikke tenker igjennom hva det er. Men reproduktiv helse er et sentralt tema i arbeidet for likestilling mellom kjønnene og en stor utfordring i mange land. FNs kvinnekomité har ved flere anledninger understreket betydningen av kvinners rett til reproduktiv helse, og påpekt at manglende tilbud for kvinner til lovfestede helsetjenester skal anses som diskriminering. Retten til reproduktiv helse er beskyttet i artikkel 12 i FNs kvinnekonvensjon (CEDAW).

Norge har i lang tid vært et av foregangslandene i arbeidet med å sikre alle kvinner forsvarlige og likeverdige helsetjenester knyttet til reproduksjon. Helsetjenester som bl.a. inkluderer tilgang til prevensjon og retten til selvbestemt abort. Nå må Norge igjen vise vei!

Sex og Politikk mener Norge må gå foran for å minimere skadene av Trumps handling ved å øke vår støtte til prevensjonsmidler, seksualopplysningsformål og trygg og lovlig abort, og oppfordre andre land om å følge dette eksemplet. Norge har en særstilling da alle politiske partier i Norge står bak en likestilingsvennlig og fattigdomsorientert politikk på disse områdene, noe som gir oss en unik mulighet til å vise globalt lederskap på disse områdene. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en av fem pilarer i den nye handlingsplanen for likestilling i utenrikspolitikken. Likestillingsmeldinga som kom i fjor slår fast at Norge skal kjempe for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
Trumps første dag på jobben viser at det er nå Norge må omgjøre gode formuleringer til friske midler og forsterket innsats. Familieplanlegging høres veldig kjedelig og ukontroversielt ut for oss, slik er det ikke. Trumps signatur av Global Gag Rule mandag er en marsjordre for norske politikere. Det er de neste fire årene som gjelder.