Fagpartner i utviklingen av Pride-verden i MinecraftEducation

Fagpartner i utviklingen av Pride-verden i MinecraftEducation

Norsk skeiv historie i Minecraft-format! Sex og Politikk har vært fagpartner i utviklingen av en Pride-verden i MinecraftEducation.

I dag får skoleelever i hele landet mulighet til å utforske en helt ny Minecraft-verden, der skeive aktivister forteller dem om arbeidet for skeives rettigheter i Norge. 

Sex og Politikk har sammen med Microsoft Norge og Skogliv utviklet læringsressurser til grunnskole og videregående opplæring, som skal bidra til at skoleelever får innblikk i vår skeive historie. I den nye Pride-verdenen i Minecraft kan elever bevege seg rundt i et Oslo fra 1972 fram til nå, og interagere med forskjellige nøkkelpersoner. 

Læreplanen og Pride

Sex og Politikk har gitt faglig rådgivning i utviklingen av verdenen, og utviklet alderstilpasset undervisningsmateriell. Ressursene er utviklet i henhold til læreplanen, som er tydelig på at elever skal ha undervisning om temaer som identitet, seksualitet og seksuell orientering. Det gir lærere og helsesykepleiere gode muligheter til å gi elever seksualitetsundervisning om en rekke temaer som er viktige for elevene, som for eksempel seksuell orientering og i den forbindelse også Pride.  

– Læreplanen reflekterer jo også samfunnsutvikling, og det som ses på som verdifullt å lære nå og for en periode fremover, og da er det godt å se at utviklingen går i riktig retning, uttaler Vilde Senje, teamleder for seksualitetsundervisning. 

Senje fortsetter:

– Vi vet at variasjon i undervisningen er viktig for elevenes trivsel og utbytte av undervisningen, og det å kunne benytte et spill som Minecraft er svært verdifullt i denne sammenhengen. Når det kommer til å lære om Pride og om skeives rettigheter, tenker vi at det er stor verdi i det at de får se figurer som ligner på de faktiske historiske personene, slik som Kim Friele, og får lese delvis direkte sitater fra de ulike personene som jobbet for å fjerne paragraf 213.  

Dekker et behov

Microsoft Norge har vært i kontakt med lærere og pedagoger som etterlyser relevant læringsmateriell for å skape samtaler om det å være skeiv og Pride sammen med barna. 

– Vi i Microsoft har mye dialog med lærere på ulike klassetrinn, og tilbakemeldingene vi har fått er at det eksisterer svært lite læringsmateriell rundt Pride og det å være skeiv, forteller utdanningsansvarlig i Microsoft Norge Henriette Dolven.

Dette ønsker Microsoft Norge, Sex og Politikk og Skogliv å gjøre noe med. Ønsket er at spillet skal bidra til å skape gode diskusjoner og refleksjoner, og fremme åpenhet rundt temaet. Spillet er tilgjengelig 31. mai. 

Om spillet:

Læringsopplegget er gratis for de som har lisens på Minecraft Education Edition. Spillet kan lastes ned for bruk via Skogliv sine sider og spilles sammen med elevene i klasserommene. I tillegg til selve spillet er det utarbeidet et læringsopplegg som kan brukes før, under og etter at elevene har spilt spillet. Det er utarbeidet læringsopplegg for elever i alderen 6-18 år. 

Link til spillet finner du her: Pride og Kim Friele i Minecraft: Education Edition – Skogliv 

Link til læringsopplegget finner du her:Veien-til-pride_veiledning.pdf (skogliv.no) 

Spillet er utarbeidet av Microsoft Norge, Sex og Politikk og Skogliv DA.