Facebook sensurer og blokkerer Sex og Politikk

Facebook sensurer og blokkerer Sex og Politikk

En invitasjon til en helse-konferanse på Litteraturhuset i Oslo med teamet «Vi blir aldri for gamle for sex!» og en humoristisk tegning av et eldre, elskende par, ble for sterk kost for Facebook. Nettstedet definerer det som porno og stopper all annonsering fra Sex og Politikk for all framtid.

Foreningen Sex og Politikk som har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i over 50 år, nektes å annonsere på Facebook fordi Facebook mener Sex og Politikk har delt pornografi på nettstedet.

Illustrasjonen som er tegnet av den norske illustratøren Siv Norheim spesielt for prosjektet og e-læringsverktøyet Uke66.no, viser et eldre par i et gledesstrålende elskovsøyeblikk i en seng. Paret er tydelig uten klær, men tegningen viser for eksempel ingen kjønnsorgan, kun kvinnens ene bryst, uten at det er fremhevet spesielt.

«Sex og Politikk er sjokkerte over å bli sensurert av det som i virkeligheten er en av verdens største mediebedrifter,» uttaler daglig leder Tor-Hugne Olsen.

«Å oppleve at noen er en lov i seg selv er helt utrolig. Vår virksomhet har ingen ting i seg som er ulovlig i Norge eller USA, og den slags forbud føles helt absurd,» fortsetter Olsen.

Sex og Politikk har klaget på avgjørelsen og har fått følgende svar:
«After a final review of this ad account, we confirmed it didn’t comply with our Advertising Policies or other standards. You can no longer advertise with this ad account and its ads and assets will remain disabled. This is our final decision.»

Sex og Politikk delte en artikkel og en kalenderoppføring som allerede var publisert på egen hjemmeside, med et eget illustrasjonsbilde. Artikkelen informerer om konferansen «Vi blir aldri for gamle for sex!» som en del av det treårige helseprosjektet «Eldre og seksuell helse». Hele tanken bak prosjektet, som for øvrig er finansiert av norske myndigheter gjennom Helsedirektoratet, er jo nettopp det at man skal kunne snakke mer om temaet, bringe det fram i lyset og bidra til livslyst og økt livskvalitet blant de eldste i beholdningen. 

«Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter, og med dette grepet sensurerer Facebook i realiteten helt legitimt menneskerettighetsarbeid,» sier Tore Aasheim, som er prosjektleder for prosjektet «Eldre og seksuell helse» hos Sex og Politikk.

«Når en invitasjon til en konferanse om eldre og seksuell helse, med en humoristisk tegning blir betraktet som porno, er det jo både latterlig og veldig trist. Jeg tror i tillegg at det faktum at det er eldre som portretteres som sexpositive, er medvirkende årsak til reaksjonen hos Facebook.

Jeg tenker også at denne innstillingen til sunn og positiv seksualitet fra Facebooks side er med å begrense og legge bånd på andre aktører som ønsker å formidle viktig og nødvendig kunnskap om seksuell folkehelse,» påpeker Aasheim.