External Relations Advisers (Europe) 3 posts 21 hours a week

External Relations Advisers (Europe) 3 posts 21 hours a week

Har du lyst til å jobbe i en av verdens mest sentrale organisasjoner for seksuelle og reproduktive rettigheter?

IPPF har ledig tre rådgiverstillinger med base i Europa for å øke IPPF sin synlighet og styrke strategiske samarbeid. Stillingene skal være i et eller flere av følgende land; Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Belgia.
Søknadsfrist 5. februar.

Mer informasjon her.

Do you want to work for one of the strongest international organisations for sexual and reproductive rights?
IPPF is looking for external relations advisers to increase IPPF’s visibility and expand strategic relationships that create opportunities for future funding.
Further information here.