Evalueringsoppdrag: Sex og Politikk sitt seksualitetsundervisningsarbeid, Uke 6 for grunnskolen

Evalueringsoppdrag: Sex og Politikk sitt seksualitetsundervisningsarbeid, Uke 6 for grunnskolen

Sex og Politikk er en ideell rettighetsbasert medlemsorganisasjon. Vår overordnede målsetning er å fremme og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) nasjonalt og internasjonalt. Uke 6 er vårt største prosjekt som tilbyr gratis seksualitetsundervisningsmateriell for undervisere i grunnskolen. I 2016 mottok 1549 undervisere materiellet ved 987 skoler over hele landet.

Sex og Politikk har drevet Uke 6 siden 2011 og ønsker nå å gjøre en større evaluering av dette prosjektet for å vurdere materiellets relevans og gi anbefalinger om hvordan materiellet i større grad kan tilpasses behov og ønsker hos undervisere, skoleeiere, myndigheter og elever.

Se fullstendig oppdragsbeskrivelse og detaljert informasjon om oppdraget her.
oppdragsbeskrivelse_evaluering_uke_6_2017

Oppdraget starter så snart som mulig og skal ferdigstilles innen 15. juli 2017.

Søknadsfrist 12. mars
Søknad sendes til Sex og Politikk per e-post til charlotte@sexogpoilitikk.no
Spørsmål om oppdraget kan rettes til Charlotte Andersen, pedagogisk seniorrådgiver, tlf. 22 11 55 13