Europeiske givere har økt finansieringen til SRHR i 2020

Europeiske givere har økt finansieringen til SRHR i 2020

I Countdown 2030 Europe’s siste kartlegging av europeisk utviklingsbistand til SRHR, har 12 av 13 europeiske givere økt eller opprettholdt finansiering til SRHR i pandemiåret 2020 – Norge er blant dem.

Rapporten «European donor support to sexual & reproductive health & family planning. Trend analysis 2020-2021» kan leses i sin helhet her.

Det er også laget et eget faktaark om Norges finansiering til SRHR, som kan leses her.

OBS. Det er viktig å være oppmerksom på at norske myndigheter og Countdown har to ulike metoder for å regne ut utviklingsbistand til SRHR. Derfor avviker tallene oppgitt av Countdown noe med fra bistandsresultatene oppgitt av norske myndigheter.

Sex og Politikks rapport om status på norske bistandsbevilgninger til SRHR fra 2021 finnes kan du lese mer om den norske utregningsmodellen for SRHR.

Countdown 2030 Europe

Sex og Politikks er medlem av Countdown 2030 Europe – et konsortium dannet for å sikre SRHR inn i de nye bærekraftsmålene og i europeisk bistandspolitikk, bestående av 18 SRHR-organisasjoner fra de viktigste bistandslandene i Europa. Konsortiet overvåker, gjennomfører undersøkelser og utvikler analyser og posisjonsnotat på europeisk bistandspolitikk og internasjonale prosesser. Sex og Politikk har bidratt til innholdet i rapporten.