EuroNGOs: Vil du arrangere side event?

EuroNGOs: Vil du arrangere side event?

Under årets EuroNGOs-konferanse vil det være mulighet for å arrangere såkalte side events. Tidspunkt for dette er satt av etter konferansens slutt 3. november.

Frist for å melde interesse er i midten av august. Innspill skal inkludere tittel på arrangementet, en kort beskrivelse, informasjon om arrangør eller arrangører og andre partnere som vil involveres i planlegging eller gjennomføring av arrangementet.

Side events arrangeres av deltakere av konferansen, og skal følge konferansens tema. Side events må være åpent for alle konferansens deltakere. Arrangør dekker selv kostnader for side events.

For mer informasjon og retningslinjer, se her.