EuroNGOs Strategy Workshop 2015

EuroNGOs Strategy Workshop 2015

Nå kan du melde deg på EuroNGOs Strategy Workshop 2015!

I forkant av EuroNGOs-konferansen, vil det 2. november arrangeres en strategisk workshop for medlemmer av EuroNGOs og påmeldte til konferansen. Deltakelse kun for sivilt samfunn, og på grunn av begrenset tilgang er det kun én plass per organisasjon. Målet for workshopen er å utvikle en felles forståelse og kollektiv tankegang rundt utvalgte tema relevant for påvirkningsarbeid for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på europeisk eller internasjonalt nivå.

Workshopen vil ta for seg fire tema som er høyt på agendaen for oss som jobber for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter:

  • Reaksjoner på de politiske trendene i Europa
  • Seksuelle rettigheter
  • Klimaendringer
  • Finansiering for utvikling

Sesjonene vil ledes av Countdown 2015 EuropeIPPFs europeiske nettverkPopulation and Sustainable Development Alliance(PSDA), og RFSU – Riksförbundet för sexuall upplysning.

Mer informasjon finnes her. For påmelding innen 15. august, se her. Workshopen vil finne sted på Felix Konferansesenter, Oslo.