EuroNGOs: Registreringen er åpnet

EuroNGOs: Registreringen er åpnet

I november skal Sex og Politikk være vertskap for den årlige EuroNGOs-konferansen. EuroNGOs er et europeisk nettverk som jobber for å fremme universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) verden over. Nettverket består av 22 organisasjoner som jobber innenfor SRHR, og samarbeider i tillegg med partnere fra hele verden. Hovedarbeidet til EuroNGOs er å legge til rette for samarbeid ved å generere og dele informasjon og kunnskap, styrke ferdigheter og jobbe frem samlede politiske innspill og tiltak.

Årets konferanse vil finne sted i Oslo 3.-4. november, og i tillegg vil det arrangeres en workshop 2. november, samt at Sex og Politikk planlegger en egen forkonferanse for ungdom 1. november i samarbeid med JURK – Juridisk rådgivning for kvinner. Informasjon til de to sistnevnte vil sendes ut når dette er klart. EuroNGOs-konferansen er nå fullsatt, og det er derfor ikke lenger mulig å melde seg på.

Program for konferansen

Årets konferanse bygger på tidligere års konferanser – Brüssel (2012), Berlin (2013) og Madrid (2014), og vil fokusere på hvordan sivilt samfunn kan bidra og jobbe videre med den nye utviklingsagendaen post-2015, i tillegg til å fremme tema som har blitt utelatt eller kun marginal inkludert, med et særlig søkelys på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (se konseptnotat).

Konferansen vil gi rom for diskusjoner og utveksling kun en måned etter post-2015 Summit, som er en god mulighet for å:

  • Bygge på erfaringer fra post-2015 forhandlingene og utarbeide felles påvirkningsstrategier fra aktører innenfor SRHR
  • Skape en større forståelse for utfordringer og muligheter i arbeidet for å fremme SRHR i det nåværende globale utviklingsrammeverket
  • Fremme økt utveksling mellom likesinnede partnere.

Hvordan registrere seg

***Vi har registret 150 deltakere til EuroNGOs-konferansen og det er derfor ikke lenger mulig å melde seg på.***

Sidearrangement og andre møter i forbindelse med konferansen

Som ved tidligere møter vil medlemmer og partnere ha sidearrangement og andre møter i forbindelse med konferansen. Det vil blant annet være en strategisk workshop 2. november. Registrering til denne workshopen skjer på eget skjema som sendes ut når programmet er klart. Informasjon om konferansen og sidearrangement oppdateres fortløpende.