EuroNGOs-konferansen: Vil du være frivillig?

EuroNGOs-konferansen: Vil du være frivillig?

Sex og Politikk søker 5 frivillige til EuroNGOs konferansen 2. – 4. november

Sex og Politikk har æren av å være vertskap for EuroNGOs sin årlige internasjonale konferanse 2. – 4. november 2015. I år er tema for konferansen SRHR i post-2015 agendaen: Veien videre «Sexual and reproductive health and rights in the post-2015 agenda and beyond: mapping the way forward». Det er første gang konferansen holdes i Norge.

Konferansen er en av de viktigste internasjonale plattformene for å samle aktører fra Sør og Nord som arbeider med tematikk tilknyttet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), herunder sivilsamfunnsaktører, FN-agenturer, stiftelser, forskningssentre og regjeringsrepresentanter. Les mer om konferansen her.

Som frivillig vil du bistå Sex og Politikk med en viktig oppgave i å være vertskap for en ledende konferanse innen SRHR. Konferansen vil gi deg en unik læring om SRHR i de nye utviklingsmålene, erfaring fra organisering av konferanser, administrasjon og logistikk, og en god mulighet for nettverksbygging i et internasjonalt forum.

Frivillige vil ha ansvar for følgende oppgaver:

Dag 1 / kveld før arrangementet
Tid engasjement: ca. 1 time.

 • Forbered registrering resepsjon.
 • Forbered PR bord (legge frem brosjyrer, informasjon, og div.).
 • Plasser navneskilt på reserverte seter.
 • Forberede informasjon til deltakere i konferansesenteret (henge opp plakater, informasjon om program, rom navn, navigering i lokalet, foredrags navn, osv.).

Dag 2/ under arrangementet
Tid engasjement: varigheten av konferansen + ca. 1,5 time før og etter.

 • Ansvar for registrering av deltakere i resepsjonen (signatur, dele ut navneskilt, velkomstpakker og gaver) – 2 frivillige til denne oppgaven.
 • Teste teknisk utstyr / lydsystem sammen med teknikker.
 • Flytte mikrofoner til deltakere i salen (under Q & A sessions) – 2 personer til denne oppgaven.
 • Ansvarlig for vann til talere/paneldeltakere og moderatorer.
 • Gi gaver til talere/paneldeltakere og moderatorer etter seminar.
 • Hjelpe til med oppsett og organisering av møterom (podium, stoler, bord, div.)
 • Påse at catering fasiliteter er ryddige og vedlikeholdt (restaurant rom / kaffepauser)
 • Logistikk: Assistere deltakere med å koordinere/samhandle økter (gruppediskusjon, Open Space, Verdens Café).
 • Ta bilder
 • Ta notater under seminar, workshops og side-events (til sosiale medier, pressemeldinger, og annet media under konferansen og etter).
 • Twitter-kampanje
 • Rydde og gjøre klar rom før og etter seminaret / oppbevaring av materiell etter konferansen.

Dag 2/ mottakelse på Rådhuset
Tid engasjement: varighet av mottakelsen

 • Følge deltakere til rådhuset.
 • Ta bilder.
 • Ta notater.
 • Twitter-kampanje.

Dag 3/ under arrangementet
Tid engasjement:varigheten av konferansen + ca. 1,5 time før og etter.

 • Ansvar for registrering av deltakere i resepsjonen (signatur, dele ut navneskilt, velkomstpakker og gaver) – 2 frivillige til denne oppgaven.
 • Teste teknisk utstyr / lydsystem sammen med teknikker.
 • Flytte mikrofoner til deltakere i salen (under Q & A sessions) – 2 personer til denne oppgaven.
 • Ansvarlig for vann til talere/paneldeltakere og moderatorer.
 • Gi gaver til talere/paneldeltakere og moderatorer etter seminar.
 • Hjelpe til med oppsett og organisering av møterom (podium, stoler, bord, div.).
 • Påse at catering fasiliteter er ryddige og vedlikeholdt (restaurant rom / kaffepauser).
 • Logistikk: Assistere deltakere med å koordinere/samhandle økter (gruppediskusjon, Open Space, Verden Café).
 • Ta bilder.
 • Ta notater under seminar, workshops og side-events (til sosiale medier, pressemeldinger, og annet media under konferansen og etter).
 • Rydde og gjøre klar romm før og etter seminaret / oppbevaring av materiell etter konferansen.

Er du interessert i å delta som frivillig vil Sex og Politikk arranger et informasjonsmøte den 6. oktober klokken 16.00 – 17.00.

For påmelding og informasjon, send en epost hvor du skriver litt om deg selv om motivasjon for å være frivillig til Nina Thomson Bakke nina@sexogpolitikk.no