Esben Esther Pirelli Benestad er Årets Ottesen

Esben Esther Pirelli Benestad er Årets Ottesen

Det er i år 50 år siden prestedatteren og seksualitetskrigeren Elise «Ottar» Ottesen-Jensen gikk bort, og for første gang deles hedersprisen Årets Ottesen ut.

I år er det 50 år siden Elise Ottesen-Jensen, en av Norge og Nordens aller største og viktigste seksualitetsopplysere (bildet) gikk bort, men kampen for seksuelle og reproduktive rettigheter fortsetter. Denne kampen trenger nye hærførere og forkjempere, og i den anledning ser foreningen Sex og Politikk etter en person eller organisasjon som i dagens Norge har valgt å heise flagget for et sexpositivt, inkluderende og normkritisk samfunn.

Årets Ottesen tildeles en person som har stått på for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som har gått i bresjen når andre har nølt, som har turt å vise ansikt når andre har måttet gjemme seg, som har ropt ut når andre ikke har hatt en stemme, som har gått i tog for de som ikke har kunnet gå selv og som i Elise «Ottar» Ottesen-Jensen sin ånd drømmer om den dagen når alle barn som fødes er velkomne, når alle mennesker er likestilte og seksualitet er et uttrykk for intimitet, ømhet og nytelse.

Dette er begrunnelsen bak Årets Ottesen 2023:

Den aller første Årets Ottesen går til en person som har betydd svært mye for en hel yrkesgruppe og svært mange enkeltpersoner. Vedkommende har vært raus med å by på seg selv, både profesjonelt og personlig, og har gjennom dette vært et forbilde for mange, både i Norge og internasjonalt.

Personen har på samme måte som Elise Ottesen stått på barrikadene for seksuelle rettigheter fordi det har vært det rette å gjøre, men som samtidig har måttet tåle kraftig motbør når meningene og synspunktene ikke har vært i tråd med offisielle sannheter og oppfatninger.

Faglig har personen gått i bresjen for en profesjonalisering av en hel yrkesgruppe, vært med på å danne grunnlaget for en etter hvert anerkjent yrkes- og videreutdannelse, og løftet yrkesutøverne ut i det offentlige og aksepterte. Sammen med flere andre dyktige fagfolk har Årets Ottersen dannet grunnlaget for den norske og nordiske sexologien.

Jobben har noen ganger kommet i skyggen av det private, fordi vedkommende uten blygsel har delt sin egen sårbarhet og sin egen personlig reise, enten det gjelder identitet eller sykdom.

Årets Ottesen har selv skrevet en rekke fagartikler, og var i sin tid fødselshjelp for det panseksuelle magasinet Cupido, men hen har også vært mye omtalt det siste året i en for mange umenneskelig mediestorm omkring sin egen legepraksis. Hen har over mange år vært en viktig behandler av pasienter med kjønnsinkongruens. Det koster å stikke fram hodet i Norge når man har kontroversielle meninger.

Hen har også vært aktuell i oppsetningen av teaterstykket «Evangeliet etter Jesus, Himmelens dronning», som for mange ble så provoserende at det var nødvendig med politibeskyttelse ved flere av forestillingene. Samtidig har forestillingen blitt ønsket varmt velkommen, også av mange kristne.

Hen ser på kjønn og seksualiteter som talenter som skal dyrkes, ikke noe man skal skamme seg over. Årets Ottesen ble professor i sexologi i 2012. Mange mener hen har en utradisjonell innfallsvinkel til det faglige, men få trekker i tvil vedkommende sin kunnskap og kompetanse.

Politisk har hen gått i front for en tredje juridiske kjønnskategori, og bruker ellers sjelden lyddemper når meninger eller fakta formidles.

Årets Ottesen er Esben Esther Pirelli Benestad, lege og professor i sexologi, fanebærer for transpersoner og transkjønnede i Norge og en ambassadør for kjønns- og seksualitetsmangfold i det norske samfunnet.

– En genuin arvtaker

– Vi har vært gjennom et år med et relativt høyt støynivå i trans- og kjønnsdebatten, og Esben Esther Pirelli Benestad har stått rakrygget, om noe omstridt, i denne stormen. I kampen for seksuelle rettigheter har Esben Esther holdt fanen høyt, hen er en genuin arvtaker etter Elise, og vi i Sex og Politikk er stolte over å gi den aller første Årets Ottersen til Benestad,  og vi er også glade for at hen har akseptert prisen, kommenterer daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, og fortsetter med et glimt i øyet: 
– Å fylle pumpsene etter Elise Ottesen-Jensen er ikke bare bare, men er det noen som kan fylle dem, så er det Esben Esther Pirelli Benestad.