Erfaringskonferanse om seksualundervisning

Erfaringskonferanse om seksualundervisning

Den 26. – 27. oktober arrangerer Sex og Politikk en erfaringskonferanse om seksualundervisning i grunnskolen, i Amatheas lokaler i Pilestredet Park 7.

Konferansen organiseres etter ønske fra Helsedirektoratet for å gi innspill til deres utarbeidelse av en ny nasjonal strategi for seksuell helse, herunder seksualundervisning. Arbeidet med strategien foregår høsten 2015 og forventes å tre i kraft i løpet av 2016.

I dag oppfattes seksualundervisning av mange i Norge som mangelfull. Konferansen er en god mulighet for få en oversikt over dagens seksualundervisning i grunnskolen, samt å komme med innspill til Helsedirektoratet for å bedre seksualundervisning i den nye strategien. Målet er å utvikle seksualundervisning på en inkluderende og holistisk måte, av kvalitet, og med positiv pedagogisk effekt.

Konferansen kan ha opptil 100 deltakere. De mest sentrale aktørene innenfor seksualundervisning i Norge vil delta på konferansen. Dette inkluderer lærere, helsesøstre og organisasjoner som arbeider med seksualundervisning og/eller seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Blant innlederne er det representanter fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), organisasjoner som Sex og Samfunn, Amathea, Nettverk: Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv (NFSS), Skeiv Ungdom (Restart), Medisinernes Seksualopplysning (MSO), Sex og Politikk (Uke 6), Landsgruppen av Helsesøstre med flere. Blant de internasjonale innleggene har vi FNs befolkningfond (UNFPA) og den Europeiske ekspertgruppen for seksualundervisning, som begge skal presentere internasjonale standarder for seksualundervisning, samt tre empiriske eksempler på «best practices» fra Danmark, Finland og Nederland.

Konferansen går over to dager og vil involvere en kombinasjon av innlegg, paneldiskusjoner, workshops og diskusjoner med publikum. Det vil være rikelig med tid satt av til spørsmål og svar. Konferansen vil foregå på norsk og engelsk.

Lyst på mer informasjon, eller er du interessert i å delta? Ta kontakt med Are Izquierdo Skjær på are@sexogpolitikk.no eller (+47) 48 18 45 46.