Erfaringskonferanse om seksualitetsundervisning

Erfaringskonferanse om seksualitetsundervisning

Erfaringskonferansen har vært en samlingsarena for private og offentlige aktører med interesse for, praksis innenfor og ønsker/behov i forhold til seksualitetsundervisning.

Gjennom panelpresentasjoner av praksis i Norge, innledere fra andre land i Europa, fra relevante FN-organisasjoner (WHO og UNFPA), gruppearbeid og diskusjoner er det sammenfattet et offentlig høringssvar til Helsedirektoratets utkast til ny strategi for seksuell helse.

Konferansen tok sted i Oslo 26. og 27. oktober 2015.

Last ned den komplette rapporten her.