Engasjement som internasjonal medarbeider på økonomisk og politisk analyse – 100% engasjement

Engasjement som internasjonal medarbeider på økonomisk og politisk analyse – 100% engasjement

Ønsker du å bidra til å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter internasjonalt? Liker du å jobbe systematisk og analytisk med både tall og politikk og bidra til å utvikle verktøy for grundig påvirkningsarbeid? Da er dette engasjementet noe for deg!

I dette ni måneders engasjementet ønsker Sex og Politikk å styrke vårt politiske og strategiske arbeid når det gjelder økonomiske og politiske prioriteringer av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Norges internasjonale politikk. Hvert år gjennomfører vi en analyse av bistandsmidlene som går til SRHR i tillegg til å jevnlig følge de politiske forpliktelsene Norge gjør. 2021 er et spesielt år med Stortingsvalg og markerer ett år siden covid-19-pandemien startet. Internasjonalt ser vi et sterkt press mot SRHR og likestillingskampen samtidig som valget av ny president i USA kan bety en styrket innsats for SRHR. Personen vi ansetter vil bidra til å analysere utviklingen i norsk SRHR-politikk både historisk og framover og videreutvikle verktøy som kan brukes i organisasjonens pådriverarbeid. Stillingen vil også inkludere arbeid opp mot valgkampen i Norge og gjennomføring av seminar og kampanjer. Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

Engasjementet er fulltid i ni måneder med ønsket tiltredelse i mars 2021. Det kan diskuteres andre ordninger enn fulltid for godt kvalifiserte kandidater.

Vi søker deg som har:
  • Erfaring fra systematisk og strategisk utvikling av verktøy/metoder for analyse av tall og politikk.
  • Kunnskap om norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
  • Erfaring fra arbeid med statistikk er ønskelig.
  • Kunnskap om eller interesse for SRHR.
  • Stor arbeidskapasitet og evnen til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig.
  • Evnen til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre etter behov.
  • Mulighet for å jobbe på kveldstid og i helger, noe reisevirksomhet må (forhåpentligvis) påregnes.

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo i en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø.

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se vår hjemmeside sexogpolitikk.no. Noe kvelds/helgearbeid og reise må påregnes. Lønn etter avtale. På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer som skriver nynorsk og har annen kjønnsidentitet enn kvinne til å søke.

Søknadsfrist: 22.12.2020

Søknad og CV sendes elektronisk til stilling@sexogpolitikk.no.

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Kjersti Augland på telefon 22 11 55 13 eller e-post kjersti@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på e-post torhugne@sexogpolitikk.no.

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter,. Vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitetsundervisningsmateriell.