Engasjement som internasjonal medarbeider i Sex og Politikk

Engasjement som internasjonal medarbeider i Sex og Politikk

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon.

Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er inne i en god utvikling og har økt vårt sekretariat fra 3 til 6 stillinger siste år. Sex og Politikk er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land.

Om stillingen:
Sex og Politikk arbeider for å sikre fortsatt sterk politisk og finansiell støtte til SRHR i norsk utenrikspolitikk og bistand. Vi ser at Norges engasjement i disse sakene er betydelig, men samtidig reduseres bevilgningene over statsbudsjettet til fagfeltet. Norge har vedtatt å fokusere spesielt på 12 land i bistanden. Sex og Politikk har sammen med våre IPPF søsterorganisasjoner i disse landene startet et fokus på situasjonen for seksuelle rettigheter. Vi fokuserer særlig på følgende rettigheter: Seksualitetsundervinsning, abort og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Vi oppretter derfor et engasjement med tiltredelse så raskt som mulig for å styrke vårt påvirkningsarbeid i forhold til norske myndigheter og politikere, blant annet gjennom åpne arrangementer med og for våre medlemmer. Den som ansettes vil også forventes kunne se på mulighetene for å finne støtte til et videre engasjement. Sex og Politikk kan ikke tilby berømmelse eller høy lønn, men hos oss vil du få spennende oppgaver i et viktig fagfelt i krysningspunktet mellom helse og menneskerettigheter.

Engasjementet er i utgangspunktet ut 2016. Stillingen er tenkt som en fulltidsstilling, men det kan diskuteres andre ordninger for godt kvalifiserte kandidater. Tiltredelse så raskt som mulig.

Vi søker etter deg som har:

  • Kunnskap om utenriks- og utviklingspolitikk
  • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
  • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide med flere ting samtidig
  • God muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk
  • Stor arbeidskapasitet, og evnen til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig
  • Kunnskap om eller interesse for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Erfaring fra søknadsskriving og fundraisingsarbeid
  • Mulighet for å jobbe på kveldstid og i helger og for noe reisevirksomhet

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag, se www.sexogpolitikk.no.
Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass i en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Lønn etter avtale.
Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

  • Søknadsfrist: 4. august 2016
  • Søknad sendes elektronisk til torhugne@sexogpolitikk.no

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Tor-Hugne Olsen på telefon 2211 5513 eller e-post torhugne@sexogpolitikk.no.