Endelig Generation Equality Forum!

Endelig Generation Equality Forum!

Sex og Politikk har deltatt på Generation Equality Forum i Mexico. Over 10 000 mennesker var samlet til markeringen av 25-årsjubileet for Beijing-erklæringen. Målet er å lansere nye konkrete tiltak for å oppnå likestilling globalt, og noen første forpliktelser er allerede blitt lansert.

FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 resulterte i en erklæring og handlingsplan for arbeidet med jenter og kvinners rettigheter. Sammen med handlingsplanen fra konferansen om befolkning og utvikling i Kairo i 1994, utgjør Beijing-plattformen rammeverket for likestilling i FN. Handlingsplanene representerte store framskritt i arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter, og er fortsatt progressive handlingsplaner for likestilling.

Generation Equality Forum ledes av UN Women, Mexico og Frankrike. To større markeringer er planlagt, og et heldigitalt Mexico Forum gikk av stabelen 29. – 31. mars. Paris Forum vil gjennomføres i slutten av juni. Markeringene skulle egentlig ha funnet sted i 2020, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Titalls arrangementer og panelsamtaler ble avholdt under Mexico Forum, hovedsakelig knyttet til teamene for de syv arbeidsgruppene som er nedsatt i forbindelse med markeringen. Disse arbeidsgruppene er kjønnsbasert vold (1), økonomisk rettferdighet og rettigheter (2), kroppslig autonomi og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (3), feministisk handling for klimarettferdighet (4), teknologi og innovasjon for likestilling (5), feministiske bevegelser og lederskap (6) og kvinner, fred og sikkerhet og humanitær handling (7).

Norge i Mexico og Paris

Norge holdt et kort innlegg under Mexicos arrangement der en rekke likesinnede land viste sin støtte til likestillingsagendaen og Generation Equality Forum. Her trakk Norge blant annet fram seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og meningsfull ungdomsdeltakelse som viktige prioriteringer i tiden fremover.

Norge tok i oktober 2020 på seg rollen som styremedlem for arbeidsgruppa for kvinner, fred og sikkerhet og humanitær handling.

SRHR i jubileumsmarkeringen

Fram mot forumet i Frankrike har både land, sivilsamfunn og privat næringsliv anledning til å inngå likestillingsforpliktelser, og disse vil presenteres i Paris i slutten av juni.

Sex og Politikk har allerede delt sine oppfordringer til norske myndigheter om å inngå forpliktelser til SRHR. Norge står i en unik situasjon internasjonalt som ett av få land nærmest uten motstand mot seksuelle rettigheter. Dette setter oss i en posisjon hvor vi er i stand til å sette seksuelle rettigheter i sentrum av Norges bidrag og forpliktelser under jubileumsmarkeringen.

Sex og Politikk har også delt en rekke spesifikke anbefalinger for inkludering av SRHR i Generation Equality Forum-markeringen. Hvis markeringen skal oppnå målet om et nytt momentum for å fremme likestilling over hele verden må vi bygge broer mellom de ulike arbeidsgruppene. I disse faktaarkene viser vi hvorfor og hvordan tilgang til SRHR er viktig for å oppnå likestilling.

Nye forpliktelser

Allerede i Mexico ble noen første forpliktelser inngått. Mexico’s National Institute for Women, Women Moving Millions, The Ford Foundation og The Equality Fund er blant dem som foreløpig har annonsert sine forpliktelser. Også Canada gir løfte om 10 millioner dollar til UN Trust Fund to End Violence against Women. Gates Foundation lover 50 000 dollar til ti ulike ungdomsorganisasjoner, og organisasjonene vil offentliggjøres under forumet i Paris.