En skamplett som må opphøre

En skamplett som må opphøre

Det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen er uakseptabelt og må opphøre.

Sex og Politikk støtter aksjonistene som krever stopp av pågående menneskerettighetsbrudd i forhold til reindrift på Fosen. Det er over 500 dager siden Høysterett påla myndighetene å omgjøre konsesjonsvedtakene på Fosen ettersom den krenker samefolkets rett til kulturutøvelse.

I vårt arbeid har vi fokus på viktigheten av å bevare, spre og utvikle samisk språk og kultur. Vårt bidrag i dette viktige arbeidet er å gjøre så mye av vårt seksualitetsundervisningsmateriell som mulig tilgjengelig på de samiske språkene.

Norske myndigheter må alltid respektere menneskerettighetene. Dette inkluderer at myndighetene ikke må trenere sine plikter til å reparere når urett har skjedd, som på Fosen. Dette menneskerettighetsbruddet er blitt en skamplett for Norge som må opphøre.