En ny regjeringsplattform må ta likestilling og seksuell helse på alvor

En ny regjeringsplattform må ta likestilling og seksuell helse på alvor

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i full gang med å utarbeide det som bør bli en solid regjeringsplattform. Foreningen Sex og Politikk forventer at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) får en sentral plass i dette arbeidet

Vi har ikke likestilling i Norge og internasjonalt før alle er sikret retten til helhetlig seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjonsmidler, trygg abort og har muligheten til å leve uten å bli diskriminert.

Dette vil også bidra til å utjevne forskjeller, forebygge stigma og vold, fremme folkehelse, og gi alle muligheten til å bestemme over egen kropp og eget liv der de bor.

Før valget gikk Sex og Politikk gjennom alle partiprogrammene og stilte alle stortingspartiene 16 spørsmål om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Nå er tiden kommet for å følge opp svarene og valgløftene.

Basert på denne gjennomgangen og Sex og Politikks kompetanse og innsikt på områder som seksualitetsundervisning, abort, likestilling, seksuell helse, seksuelle rettigheter og internasjonalt arbeid gjennom mange år, er det blitt utarbeidet en liste på ti punkter som man på det sterkeste anbefaler blir en del av den nye regjeringsplattformen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått oversendt følgende ti innspill til regjeringsplattformen som nå er under utarbeidelse:

  1. Regjeringen må innføre seksualitetsundervisning som en del av grunnutdanningen på alle høyere utdanninger til profesjoner som arbeider med barn og unge, for å sikre likeverdig og kvalitetssikret seksualitetsundervisning.
  2. Regjeringen må sikre seksualitetsundervisning om kropp, respekt og grenser allerede i barnehagen for å fremme positiv seksualitet og for å gi barn et tryggere og bedre forhold til seg selv.
  3. Regjeringen må følge anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og tilby abort i primærhelsetjenesten, for at tilbudet skal være mest mulig tilgjengelig.
  4. Regjeringen må gå inn for at abortnemndene fjernes, minimum fram til uke 18 og erstattes med et tilbud om en veiledningstjeneste til de som ønsker abort, både før og etter valget tas.
  5. Regjeringen må utvide ordningen for gratis prevensjon til unge under 16 år.
  6. Regjeringen må utvide lovgivning innført i Norge i 2016 ved å legge til rette for å tillate et tredje kjønnsalternativ.
  7. Regjeringen må inkludere arbeid for eldre voksnes seksuelle helse i eksisterende initiativ, slik som handlingsplanen «Leve hele livet», og nye strategier på feltet.
  8. Regjeringen må øke finansieringen til seksualitetsundervisning og sørge for at seksualitetsundervisning inngår som en viktig del av Norges utenriks- og utviklingsarbeid.
  9. Regjeringen må trappe opp støtten til organisasjoner, forskningsmiljøer og menneskerettighetsforkjempere som jobber for en liberalisering av abortlovgivning og økt tilgang til trygge aborttjenester globalt.
  10. Regjeringen må arbeide for at lovforbud mot sex mellom mennesker av samme kjønn fjernes over hele verden, og prioritere støtte til organisasjoner som kjemper mot lovforbud, inkludert lokale skeives organisasjoner.

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt med medlemsorganisasjoner i mer enn 140 land i tillegg til Norge.