En inspirerende reise tilbake til Kairo 1994

En inspirerende reise tilbake til Kairo 1994

Berit Austveg inspirerte Stortingspolitikere og Sex og Politikk på et internt møte for Stortingets SRHR-nettverk onsdag 26/4.

Med egyptiske aviser fra 1994 og gamle brosyrer fra 1970-tallet fortalte Berit levende om de banebrytende SRHR-forhandlingene i 1994. Hun fortalte om Gro Harlem Brundtlands tale på konferansens første dag som ble avbrutt hele 17 ganger av trampeklapp, om opphetede forhandlinger og om historiske vedtak. 1994 konferansen i Kairo var banebrytende siden det var den første befolkningskonferansen hvor rettigheter fikk sentral plass. Det var særlig vedtakene omkring abort og ungdomsseksualitet som Gro og Norge bidro til. 

Den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i FN-regi i 1994 vedtok en handlingsplan som åpnet opp for et nytt globalt arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette arbeidet runder 30 år neste år og vil bli feiret med en rekke globale møter. Det var derfor spennende å bli tatt tilbake i tiden og høre om intense forhandlinger og Norges rolle i å løfte menneskerettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse – og særlig om hvordan abort bør håndteres, som for første gang ble omtalt i en handlingsplan vedtatt ved konsensus av FNs medlemsland.

Samtidig fortalte Berit om interessekonflikter fra snart 30 år tilbake som er like gjeldende i dag. Ungdom og SRHR, og særlig deres rett til seksualitetsundervisning og nødvendige helsetjenester er stadig kontroversielt, og det er vanskelig å ytterligere styrke global enighet knyttet abort utover enigheten fra 1994. Endel positivt har skjedd siden 1994. Den gang var det umulig å snakke om skeives helse og rettigheter. I dag er det mye framgang i mange land, særlig i Europa og Amerika. Men på FN nivå er det stadig en lang vei fram. 

Sex og Politikk er sekretariat for Stortingets SRHR-nettverk, med over 40 stortingspolitikere som fremmer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Stortingspolitikerne har bedt om informasjon omkring det banebrytende møtet i Kairo som vi skal markere 30 års jubileet for til neste år. Dette var det første i en rekke av slike møter framover. 

(Bilde: Berit Austveg engasjerer Stortingspolitiker Maren Grøthe (Sp), Kjersti Tollersrud Omejer (seniorrådgiver i Høyre), og Emma Georgina Lind (vararepresentant Venstre). Kilde: Sex og Politikk)