Dømt i kampen for selvbestemt abort

Dømt i kampen for selvbestemt abort

Justyna Wydrzyńska er dømt i en polsk domstol for å ha hjulpet en annen kvinne med tilgang til abortpiller.

Justyna Wydrzyńska er dømt av distriktsdomstolen i Warsawa, Polen, til åtte måneders samfunnstjeneste på 30 timer hver måned. Dette gir henne et kriminelt rulleblad. Hun dømmes for å ha hjulpet en kvinne med tilgang til abortpiller. Kvinnen hun hjalp var i et skadelig forhold.
«Vi er sjokkerte over denne dommen,» uttrykker Tor-Hugne Olsen, daglig leder av Sex og Politikk.
«Den viser at selv i våre nærområder er det en stor jobb å gjøre. Sex og Politikk har lenge støttet polske kvinner i deres kamp for retten til selvbestemt abort. Vi er fulle av beundring for deres mot og arbeid! Vi ser at Justyna sin sak, de utallige demonstrasjonene og polske kvinners rettighetskamp er med på å endre opinionen i Polen.»
Justyna sier i sin sluttprosedyre:
«Jeg var drevet av et sterkt ønske om å hjelpe når ingen andre ville eller kunne. For meg var det en åpenbar, anstendig og ærlig ting å gjøre. Det er bra å være ærlig, selv om det ikke alltid lønner seg.
Vi er her for å bestemme skyldspørsmål. Jeg er ikke skyldig og jeg ønsker å si det høyt: Staten er skyldig, for å ha forlatt Ania, Iza fra Pszczyna, Agnieszka fra Częstochowa og millioner av kvinner i landet.»