-Det er umulig å stoppe det første overgrepet

-Det er umulig å stoppe det første overgrepet

Margrete Wiede-Aasland i samtale med Sex og Politikks Tore Aasheim om barna og seksualiteten, og hvordan vi kan forhindre at barn blir utsatt for nye overgrep.

«Vi vil aldri klare å stoppe det første overgrepet,» sier prosjektleder Margrete Wiede Aasland, vel vitende om at mange vil reagere på en slik uttalelse.

«Det vil alltid være andre barn eller voksne som kommer til å utsette barn for overgrep, men med kunnskap og språk vil vi kunne være med å forhindre at overgrepene fortsetter,» forklarer Wiede Aasland, som er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), spesialist i seksualitetsundervisning, pedagog og forfatter.

I denne samtale med seniorrådgiver Tore Aasheim fra Sex og Politikk underbygger hun påstanden og snakker om barna og seksualiteten, spesielt med tanke på voksne som jobber med små barn.

Margrete Wiede-Aasland i samtale med Tore Aasheim.

Samtalen er en del av Sex og Politikks prosjekt «Positiv seksualitet som verktøy mot incest og seksuelle overgrep». Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet og prosjektleder er Margrete Wiede Aasland.

Samtalen retter seg spesielt mot barnehagelærerstudenter og for så vidt også andre voksne som jobber med barn, men kan også være nyttig for alle som selv har barn, som er glad i barn og som har tanker rundt dette med å forebygge seksuelle overgrep med barn.

Dersom du selv er barnehagelærerstudent eller er i ferd med å sikte deg inn på yrker der du jobbe med mindre barn, og vil vite mer om dette prosjektet, ta kontakt med Sex og Politikk via denne lenken.