Den internasjonale befolkningsdagen 11. juli 2017

Den internasjonale befolkningsdagen 11. juli 2017

11. juli er Den internasjonale befolkningsdagen. Sex og Politikk deltar i Family Planning Summit 2017 i London, hvor det markeres 5 år siden målsetningen under Family Planning 2020 ble satt: 120 millioner flere kvinner får tilgang til moderne prevensjonsmidler.

Ved starten av kampanjen Family Planning 2020 i 2012 forpliktet en rekke donorer seg til økonomisk støtte for å styrke tilgangen for prevensjonsmidler internasjonalt. Norge forpliktet seg til å bidra med 150 millioner norske kroner årlig. 69 fokusland satt dermed konkrete mål om å øke tilgangen til prevensjonsmidler. Statusrapporten fra 2016 viser at vi er godt i gang med mer enn 30 000 000 flere kvinner som har fått tilgang til moderne prevensjonsmidler siden 2012. Likevel går det for sakte og vi vil ikke nå målene innen 2020 med dette tempoet.

På Den internasjonale befolkningsdagen Ianseres rapporten til International Planned Parenthood Federation (IPPF) «Under-served and Over-looked». I rapporten som har samlet fakta fra blant andre 68 rapporter og 43 land, står det at de fattigste kvinnene og jentene fra de fattigste landene og samfunnene fortsatt ikke drar nytte av den globale investeringen i Family Planning 2020. Det er en tredjedels sannsynlighet for at kvinner i verdens fattigste land som ønsker å unngå graviditet vil bruke moderne prevensjon sammenlignet med kvinner i rikere utviklingsland. Dette er ikke akseptabelt.

Etter at USA i januar 2017 gjeninnførte Mexico City policy, bedre kjent som munnkurvregelen (Global Gag Rule), som medfører en kraftig reduksjon i finansiering til arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), ble initativet She Decides lansert, en mobilisering for SRHR med formål å dempe konsekvensene av munnkurvregelen. Rapporten «She Decides: Spotlight on Countdown 2030 Europe Countries» viser at Norge, Nederland, Danmark, Finland, Belgia og Sverige har forpliktet seg til å bidra med over 84 million euro til arbeid med SRHR verden rundt. Over 25 millioner euro har allerede blitt bevilget og distribuert til internasjonalt sivilt samfunn, og nesten 19 millioner euro er bevilget til United Nations Populations Fund (UNFPA). Etter She Decides-konferansen den 2. mars, har ministre fortsatt med påvirkningsarbeid og bidratt til en bredere politisk støtte for She Decides og SRHR.

Konsekvensene av munnkurvregelen vil ikke slutte i 2017. Det fantes store utfordringer i kvalitet av og tilgang til SRHR-tjenester også før gjeninnføringen av munnkurvregelen, spesielt for de mest fattige og sårbare. For at vi skal oppnå målsetningen til Family Planning 2020: 120 millioner flere kvinner får tilgang til moderne prevensjonsmidler, er det viktig at Norge tar et ekstra ansvar for SRHR. Derfor sendte Sex og Politikk sammen med Human Rights Watch, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) og Amnesty International Norge et brev til statssekretær Laila Bokhari som leder den norske delegasjonen under Family Planning Summit 2017.  Vi ber Laila Bokhari om følgende:

  • Vi ønsker at Laila Bokhari uredd løfter viktigheten av bredden i SRHR i det kommende FP2020 Summit i London 11. juli. Norge er kjent for å ha en sterk integritet når det gjelder SRHR, kvinners rettigheter og likestilling og ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Møtet i London er nok en mulighet til å underbygge dette.
  • Vi håper at Norge vil bruke denne anledningen til å annonsere en videre styrking av innsatsen for «She Decides», både når det gjelder økonomisk støtte til lokale organisasjoner, så vel som internasjonale initiativ og strategisk samarbeid. Analysene viser et stort finansieringsgap for å dekke behovet for prevensjonsmidler, og de pågående kuttene fra USA vil ytterligere svekke arbeidet for SRHR i en rekke land de neste årene. Laila Bokharis engasjement på dette området har ført til en avgjørende prioritering av Norges innsats. FP 2020 Summit i London er anledningen til å vise at Norge legger ytterligere handling bak ordene og bidrar til et felles løft for kvinner og jenter, prevensjonsmidler og SRHR.

Les hele brevet til statssekretær Laila Bokhari.

Les også: