Den globale helseambassadøren må være en tydelig representant for seksuelle rettigheter

Den globale helseambassadøren må være en tydelig representant for seksuelle rettigheter

Sex og Politikk er glade for at Norge har opprettet en global helseambassadør. Vi ønsker John-Arne Røttingen lykke til med utnevningen!

Utnevnelsen kommer på et viktig tidspunkt når verden står midt i den globale covid-19-pandemien, med et stort press på helsesektoren i hele verden. Eksisterende ulikheter i tilgang til livsviktige helsetjenester for fattige og marginaliserte forsterkes.

Norge er en viktig bidragsyter innen global helse, og med en ambassadør kan Norges stemme bli enda sterkere. Vi er glade for at ambassadøren skal bidra til å sikre tilgang til en covid-19-vaksine også for fattige.

Sex og Politikk mener at Norges globale helseambassadør må bruke denne muligheten til å løfte områder som møter motstand, men som er livsviktige for god helse og deltagelse i samfunnet – tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester! Vi vet at dette er tjenester som har en tendens til å være langt nede på prioriteringslistene, selv om både kunnskapen og teknologien er på plass.

Sex og Politikk mottar mange meldinger fra våre søsterorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation om at dette er tjenester som lider i pandemien. Klinikker må stenges og tilgangen på prevensjonsmidler og trygg abort reduseres. Som et eksempel kom denne uka en rapport fra et av Norges viktigste samarbeidsland, Malawi, som framhever at 12 000 jenter har blitt gravide under pandemien mens skolene er stengt.

Vi ønsker den nye globale helseambassadøren lykke til, og ser fram til at han vil gå uredd til oppgaven, løfte de vanskelige temaene, inkludert seksuell helse og overgrep, og fremme de mest marginaliserte. Vi ser fram til en god dialog og samarbeid med ambassadøren og er klare for en prat når han tiltrer.

Kontakt:
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
torhugne@sexogpolitikk.no
488 42 771