Dagbladet: Kvinnene trenger oss

Dagbladet: Kvinnene trenger oss

Det er drøyt to uker siden Polens grunnlovsdomstol ytterligere innskrenket abortloven i landet. Abortforbudet strider med menneskerettighetene.

Heidi Nordby Lunde, leder, Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, SRHR, (H)Kari Elisabeth Kaski, nestleder, Stortingets SRHR-nettverk (SV)Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk

Innlegget kan leses på Dagbladet.no: https://www.dagbladet.no/meninger/kvinnene-trenger-oss/73100987