Dag for avkriminalisering av abort #28sept

Dag for avkriminalisering av abort #28sept

Uønskede graviditeter vil alltid forekomme. Og aborter vil fortsette å forekomme.

Tekst oversatt fra IPPF – International Planned Parenthood Federation

Aborter gjennomføres hver dag, verden over. Det er faktisk slik at én av tre kvinner vil gjennomgå en abort i løpet av livet. Søsteren din, moren din, datteren din, partneren din eller en venn. Eller du.

Likevel fortsetter flere land verden over å forby eller begrense tilgangen til trygge og lovlige aborter. 66 land totalforbyr aborter eller tillater abort kun i tilfeller hvor kvinnens liv er i fare. En firedel av verdens befolkning bor i disse 66 landene.

For mange kvinner bestemmer ikke over sin egen kropp og har ikke mulighet til å velge om de vil ende en uønsket graviditet under trygge omgivelser trent helsepersonell til stede.

Det er derfor 28. september er den internasjonale dagen for avkriminalisering av abort, og denne dagen har også startet kampanjen kalt den globale dagen for handling for tilgang til trygg og lovlig abort.

Å kriminalisere abort vil ikke redusere antall aborter, men vil kun føre til flere utrygge aborter utført av utrent personell. De laveste aborttallene i verden er faktisk hvor abortlovgivning er mest liberal.

Ta for eksempel Latin-Amerika, en region hvor abort er ulovlig i de flest tilfeller i de fleste landene. Her er abortraten 32 aborter per 1.000 kvinner i reproduktiv alder (15-49). Ser man på vest-Europa er raten 12 aborter per 1.000 kvinner – her er abort generelt tillatt. Som en konsekvens av de restriktive lovene i Latin-Amerika er 95 % av alle aborter i regionen utrygge.

En kvinnes rett til trygge og lovlige aborter i Europa er også under angrep. I Spania ble nylig et forslag om å begrense tilgang til abort droppet etter massiv demonstrasjon fra blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette eksempelet viser hvor viktig det er å kjempe for rettigheter også i land hvor lovgivningen tillater abort, slik at vi ikke mister de rettighetene vi har kjempet frem.

Kvinnene som blir berørt av restriktive abortlovgivninger er ikke kun tall. Hver kvinne som ønsker en abort gjør dette under spesielle forhold. De kan være kvinner som Michelle, som gjennomførte en abort i hemmelighet i Kamerun, et land som kriminaliserer abort i de fleste tilfeller. Fordi hun ikke kunne fortelle om aborten til noen, fikk ikke Michelle støtte fra familie eller venner:

– Many women here have abortions, but no one talks openly about it. I was sad, extremely sad, at having to keep a secret that I couldn’t share with anyone in my family. I felt isolated. I felt always lonely.

Uønskede graviditeter vil alltid forekomme. Og aborter vil fortsette å forekomme. Ta del i kampanjen for å sikre tilgang til trygg og lovlig abort verden over ved å følge denne lenken: www.september28.org