CPD48: Chair’s text

CPD48: Chair’s text

Helt mot slutten, etter to uker med intense diskusjoner, ble den 48. sesjonen av Befolkningskommisjonen avsluttet 17. april – uten en resolusjon.

Kommisjonen har en lang historie for å produsere sterke resolusjoner, og har i nesten 20 år oppnådd solid enighet for å fremme og støtte den fulle implementeringen av ICPDs handlingsprogram. Dette har vært mulig på grunn av godvilje og tiltro hos myndigheter som forhandler direkte med hverandre. Det er tydelig at Det som skjedde ved avslutningen av Befolkningskommisjonen var et avvik fra normale prosedyrer.resolusjon. På kommisjonens siste dag produserte moderator, belgiske Bénédicte Frankinet, en velbalansert tekst som inkluderte de ulike posisjoner myndighetene hadde gitt i løpet av kommisjonen. Men dessverre ble teksten straks tilbaketrukket av moderatoren, og myndigheter fikk ikke mulighet til å delta i finjusteringen som er rutine ved forhandlinger i Befolkningskommisjonen.