Sex og Politikk hedrer Britt Hildeng

Sex og Politikk hedrer Britt Hildeng

Tidligere stortingsrepresentant og den aller første lederen av SRHR-nettverket på Stortinget, Britt Hildeng gikk bort mandag kveld.

Det er med sorg Sex og Politikk har mottatt meldingen om Britt Hildengs bortgang.

Britt Hildeng var folkevalgt på Stortinget i tre perioder, og er kanskje mest kjent som «operavedtakets mor» eller «Bjørvikas mor». Helt fram til saken skulle vedtas på Stortinget kjempet hun for å få plassert operaen der den ligger i dag, stikk i strid med ønske fra flere kulturministre.

Det var kanskje denne ukuelige pågangsviljen som også førte til at den tidligere stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet ble den aller første lederen i Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), som Sex og Politikk initierte i 2004.
Hun stilte seg raskt til disposisjon som leder for SRHR-nettverket, som ble dannet som en direkte følge av den amerikanske president George Bush Jr. besluttet å gjeninnføre den såkalte Mexico City Policy, som tok sikte på å forby støtten til abort i amerikansk bistand.

Britt Hildeng en av de første som ble invitert til studietur av IPPF til det globale sør, til Uganda, i 2004. Takket være Hildeng ble det arrangert mange nyttige seminarer på Stortinget, og hun var nettverkets representant i et internasjonalt forum for parlamentarikere.

Hildeng var med i nettverket fram til hun forlot Stortinget i 2013.

For Sex og Politikk har Britt Hildeng vært en engasjert pådriver og leder i arbeidet for norsk og europeisk støtte til SRHR. Hennes lederstil og engasjement kan trygt tilskrives at det norske SRHR-nettverket er en av svært få parlamentariske nettverk der alle politiske partier er med og støtter opp om det viktige SRHR-arbeidet.

Hildeng ledet Oslo Arbeiderparti fra 1993 til 2000. Hun satt også i Oslos bystyre i fire perioder, på 70- og 90-tallet.

«Britt var svært viktig for engasjementet i Stortinget i en tid da seksuelle rettigheter ikke har den unisone støtten den har i dag, og var viktige for det engasjementet vi ser i dag,» uttaler leder Tor-Hugne Olsen.

«Våre tanker går til hennes familie og venner, inkludert Oslo Arbeiderparti, som har mistet en helt i dag».

Britt Hildeng ble 79 år.