Bred internasjonal støtte mot «munnkurvloven»

Bred internasjonal støtte mot «munnkurvloven»

Europeiske politikere og internasjonale organisasjoner står opp mot «munnkurvregelen».

334 europeiske parlamentarikere og 6 tidligere statsledere, deriblant Gro Harlem Brundtland, har signert på et opprop til alle myndigheter om å øke den økonomiske og politiske støtten til SRHR som en motvekt til signeringen av den såkalte «munnkurvregelen». Sex og Politikk mobiliserte vårt SRHR nettverk på Stortinget og 28 medlemmer, fra de fleste partiene, signerte. Dette viser en sterk bekymring og et ønske om å bidra til at kvinners og ungdoms helse og seksuelle og reproduktive rettigheter står høyt på den politiske agendaen.

Det har også vært flere internasjonale underskriftskampanjer for å vise sivilsamfunnets motstand mot og bekymring for konsekvensene av regelen. Over 400 internasjonaler organisasjoner fra Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia, deriblant Sex og Politikk og mange av våre søster organisasjoner, signerte et opprop som har blitt overlevert til politikere i USA og i andre land.

Et samlet og sterkt internasjonalt engasjementet mot «munnkurvregelen» og dens konsekvenser er viktig for å sikre det arbeidet som pågår i dag men også for å drive det framover.

De to underskriftskampanjene blei også publisert i den amerikanske avisen The Huffington Post i dag.

http://www.huffingtonpost.com/entry/589dd708e4b080bf74f03b36?timestamp=1486739472896

Likeledes har over 200 organisasjoner signert på et opprop til støtte for det nederlandske initiativet «She Decides». Dette er en kampanje som den nederlandske bistandsministeren tok initiativ til for å forene politisk og økonomisk støtte til SRHR. Oppropet oppfordrer myndigheter, privat sektor, stiftelser og organisasjoner om å støtte opp om «She Decides» og vise en felles innsats. Sex og Politikk har oppfordret Utenriksminister Børge Brende til å støtte opp om initiativet og delta på den internasjonale konferansen i Brussel 2. mars.