Besøk av IPMs Leonard Solai

Besøk av IPMs Leonard Solai

12. mai hadde vi besøk av Leonard Solai fra vår partner IPM – International Partnership for Microbicides. Leonard jobber for IPM i Sør-Afrika, hvor han har ansvar for å øke oppmerksomhet og støtte til utviklingen av microbicider for å beskytte kvinner fra hivsmitte.

Microbicider er medisinske produkt som utvikles med mål om å beskytte mennesker fra hivsmitte ved samleie. Noen microbicider designes for bruk av kvinner, for eksempel gelé, vaginalring og annet, men det kan også være rektale produkt som både menn og kvinner kan bruke.

IPM arbeider for å utvikle microbicider som gjør kvinner i stand til å beskytte seg selv fra hivsmitte, og Leonard administerer IPMs studie The Ring Study, en vaginalring som kvinner skal kunne bruke en måned i gangen. Denne ringen inneholder virkestoffet dapivirine, som er et ARV-basert microbicid. ARV er forkortelse for antiretrovirale medisiner, som har potensiale til å bremse formeringen av hivviruset i blodet.

The Ring Study er nå i tredje fase av sin kliniske studie, det vil si at det nå testes for sikkerhet og effektivitet. Totalt er 1.959 kvinner i alderen 18-45 år med på denne studien, som utføres ved seks steder i Sør-Afrika og ett sted i Uganda.

Leonard hadde under sitt besøk i Oslo både møte på Stortinget hvor han møtte Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Stine Renate Håheim. Stine Renate er nestleder i Stortingets SRHR-nettverk, og har gjennom sitt engasjement fått innsikt i IPMs arbeid. Leonard presenterte de siste oppdateringene for Stine Renate, som – i likhet med oss – er spent på resultatet av The Ring Study!

Leonard møtte også representanter fra norsk sivilt samfunn, og ga en introduksjon til IPM samt en gjennomgang av aktuelle kliniske studier og hans rolle i felten. De oppmøtte hadde mange gode spørsmål og blant tema som ble diskutert var etikk ved kliniske studier, muligheter for flere virkestoffer i ringen, eksempelvis forebygging av uønsket graviditet og andre seksuelt overførbare infeksjoner, og selvsagt tilgang til produktet dersom det viser seg å effektivt og trygt forebygge hivsmitte hos kvinner.