Årsmøte og seminar: She Decides – en festtale eller reell handling?

Årsmøte og seminar: She Decides – en festtale eller reell handling?

I forbindelse med Sex og Politikk sitt årsmøte inviterer Sex og Politikk og FOKUS til seminar:

She Decides – en festtale eller reell handling?

Både nåværende og tidligere regjeringer har smykket seg med at Norge er ledende når det gjelder likestilling inkludert seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Etter at Trump gjeninnførte den såkalte «munnkurvregelen» som førte til en kraftig reduksjon i finansiering til SRHR arbeid internasjonalt, initierte Nederland en mobilisering for SRHR: «She Decides». Under She Decides initiativets internasjonale konferanse i Brussel 2. mars understreket Norge sitt engasjement og la 85 millioner kroner på bordet for å øke støtten til prevensjonsmidler og trygg og lovlig abort.

I Stortinget, i media og ellers går debatten om prioriteringen av likestilling og SRHR er av substansiell art, eller kun et plaster på såret etter reduksjoner til disse formålene i budsjettet for 2016. Flere har gått ut mot det som betegnes som regjeringens mangel på politisk engasjement i saken og ment at de økonomiske løftene er for små.

Den nylig lanserte Stortingsmeldingen for utvikling og bærekraftsmålene, Felles innsats for felles fremtid, viser til SRHR som et viktig område innen helsesatsingen. Kvinners rettigheter og likestilling opprettholdes som en tverrgående tematikk. Norge er også et av få land med en bred og tydelig enighet både politisk og i opinionen om viktigheten av tilgang til trygg og lovlig abort.

Men hva vil det faktisk innebære å være ledende på dette feltet? Er Norge fremdeles i førersetet eller har de gitt over roret til noen andre? Er det «hun som bestemmer»?

Vi inviterer til innledninger og diskusjon med ledende norske politikere, direktøren for UN Women og representanter fra norsk sivilsamfunn.
Seminaret holdes på engelsk.

Tid: mandag 22. mai kl.1800 – 2000
Sted: Litteraturhuset, Nedjma

Program:
Åpning v/Sex og Politikk
Innledning v/Statssekretær Laila Bokhari
Innledning v/ UN Women direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka

Panel dialog
Statssekretær, Laila Bokhari
UN Women direktør, Phumzile Mlambo-Ngcuka
Norsk politiker
Direktør i FOKUS, Gro Lindstad
Moderator, daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen

Spørsmål og kommentarer fra salen.