Årsmøte 23. mai 2016

Årsmøte 23. mai 2016

Mandag 23. mai avholdt Sex og Politikk årsmøte med rekordhøy deltakelse og god stemning

 Årsmeldingen for 2015 ble presentert og godkjent. Strategien for 2016-2022 og virksomhetsplanen for 2017 ble diskutert og vedtatt. Vi fortsatte med valg av styremedlemmer og valgkomite.

Våre gjester, Ragnhild Nordvik, programsjef i Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og Caroline Hickson, ny daglig leder i IPPFs europeiske nettverk (IPPFEN), presenterte to engasjerende tema og skapte spennede diskusjoner.

Ragnhild presenterte utfordringer med å jobbe med SRHR internasjonalt, og forklarte viktigheten av å jobbe parallelt på forskjellige nivå, lokalt, med fokus på et kontinent og internasjonalt. Norsk strategi har som regel vært å skape allianser, og kritikerne sier ofte at Norge bør snakke mer høyt og kritisk om situasjonen på bakken.

Negative eksempler fra bl.a. Nigeria ble nevnt, hvor motstanderne av abort og seksualitetsundervisning beskrev IPPFs arbeid som skadelig ny-kolonialisme, samt positive eksempler som avvisningen av den diskriminerende LHBT loven i Uganda i 2013.

Caroline Hickson introduserte Sex og Politikks europeiske nettverk IPPF EN som består av 39 medlemsorganisasjoner fra Europa og Sentral-Asia, og snakket deretter om menneskerettigheter og utvikling.

Caroline nevnte ofte problematiske holdninger til eliten som er demokratiske i sitt ordvalg, men ikke klarer å levere de samme verdiene i sitt feltarbeid, med negative eksempler som f.eks. utbygging av skoler i utviklingsland, som deretter sliter med epidemi av kjønnsrelatert vold og ikke blir fulgt opp av sivilt samfunn på en passende måte.

«Vi må aldri gi opp våre verdier og prinsipper, men utvikling er en prosess som skjer fra bunnen av», mente Caroline Hickson. «Vi må respektere denne prosessen og styrke lokale aktører som har den beste forståelsen for lokale omstendigheter. Vi må være realistiske og fokuserte på hva er mulige og realistiske løsninger som kan fungere i en gitt sammenheng, i stedet for å fokusere på hva vi bør oppnå.»
Carolines inspirerende eksempel på positivt engasjement på lokalnivået var referendum om ekteskap mellom LHBT-personer i Irland i 2015, hvor ungdom spilte en avgjørende rolle for å skifte fokus fra tabu og hat til kjærlighet og toleranse.

Vi ønsker å takke til alle våre gjester og medlemmer som deltok i årsmøtet!